INBOX042 - Hand the Imp (Nuts Planet NP-B010) | Coloured Dust

Tuesday, December 23, 2014

INBOX042 - Hand the Imp (Nuts Planet NP-B010)

Today I'll show you another bust from Nuts Planet. This model is called the "Hand of the Imp," but we all know that he's Tyrion Lannister from "Game of Thrones". Similarity to actor Peter Dinklage is obvious here. Probably you noticed that I already painted two busts from Nuts Planet Jon Snow and Tywin Lannister.

Dzisiaj zaprezentuję Wam kolejne popiersie od Nuts Planet. Model ten nosi nazwę "Hand the Imp" ale wszyscy doskonale wiemy, że przedstawia on Tyriona Lannistera z filmu "Game of Thrones". Podobieństwo do aktora Petera Dinklage jest tutaj oczywiste. Zauważyliście zapewne, że pomalowałem już prędzej dwa popiersia tej firmy Jon Snow oraz Tywin Lannister.

[NP-B010] Hand the Imp
CODE : NP-B010
SCULPTOR : Jun-sik Ahn
PAINTER : Myeong-ha Hwang
MATERIAL : Grey resin
PIECES : 3
SCALE : 1/10


Bust is wrapped in a nice, hard box. Painting on the box art made Myeong-ha Hwang.
Popiersie zapakowane jest w ładne, twarde pudełko. Malowanie na box art wykonał Myeong-ha Hwang.


Inside you will find three parts of the model. The whole kit is protected by a sponge. As you can see there came to me directly from South Korea without any damage.

W środku znajdziemy trzy części modelu. Całość zabezpieczona jest gąbką. Jak widać model doleciał do mnie wprost z Korei Południowej bez żadnych uszkodzeń.In kit you will find an element that can help us to mount a bust on a pedestal.
W zestawie znajdziemy element, który może nam posłużyć do zamontowania popiersia na piedestale.The first impression after taking busts in hand is very good. Casting quality is very high. Just look at these amazing detail.

Pierwsze wrażenie po wzięciu popiersia do ręki jest bardzo dobre. Jakość odlewu jest bardzo wysoka. Spójrzcie tylko na te niesamowite detale.


Face as usual in the Nuts Planet busts is made perfect.
Twarz jak zwykle w przypadku popiersi Nuts Planet wykonana jest perfekcyjnie.


The following two pictures show only the items that need to be removed before painting. However, this is not a problem. These places will not be visible after gluing the model.

Poniższe dwa zdjęcia pokazuje jedyne elementy które musimy usunąć przed malowaniem. Nie stanowi to jednak żadnego problemu. Miejsca te nie będą widoczne po sklejeniu modelu.


So here is like bust looks after gluing of the head to the body.
Tak prezentuje się popiersie po połączeniu głowy z korpusem.


In summary, the "Hand the Imp" is well made-bust. The amount of detail and quality very positively surprised me. Bust doesn't require a lot of work to prepare them for painting (only 3 parts). For all these reasons, it is the ideal model for people who want to start their adventure with busts. I would recommend :)

Podsumowując, "Hand the Imp" jest świetnie zrobionym popiersiem. Ilość detali i ich jakość zaskakuje bardzo pozytywnie. Popiersie to nie wymaga również wiele pracy by przygotować je do malowania (tylko 3 części). Z tych wszystkich powodów jest to idealny model dla osób, które chcą rozpocząć swoją przygodę z popiersiami. Polecam :)Have fun painting,
ARBAL