German DAK | Coloured Dust

Saturday, June 13, 2015

German DAK

I've finished next project. Next bust from Nuts Planet - "German DAK". For the last year I painted a total of 12 busts. This model was painted using only acrylic paints, mainly Vallejo. During the almost monthly work I've done plenty of photos. I will use them to create very comprehensive "Step By Step". I hope you will be interested in it.

Udało mi się skończyć kolejny projekt. Następne popiersie od Nuts Planet - "German DAK". Przez ostatni rok pomalowałem w sumie 12 popiersi. Model ten pomalowałem przy użyciu tylko farb akrylowych, głównie Vallejo. W czasie prawie miesięcznej pracy zrobiłem dla Was mnóstwo zdjęć. Powstanie z nich bardzo obszerny "Step By Step". Mam nadzieję, że będziecie nim zainteresowani.German DAK (Nuts Planet)

German DAK (Nuts Planet)
Have fun painting,
ARBAL