From the workshop... #23 | Coloured Dust

Monday, March 28, 2016

From the workshop... #23


Spring has come ... I waited a long time for her. Winter is not the best time for me to be in hobby. Now the energy to paint backs :)

Nadeszła wiosna... Długo na nią czekałem. Zima to nie jest dla mnie najlepszy moment aby zajmować się hobby. Teraz powróciła energia i chęć do malowania :)

The first thing I did with the arrival of spring was tidy my desk. I bought a new 25" monitor essential for my professional work. For this reason I've reorganized the paints stands company Hobby Zone.


Pierwsza rzecz jaką zrobiłem wraz z nadejściem wiosny to porządek na moim biurku.  Zakupiłem nowy monitor 25" niezbędne do mojej pracy zawodowej. Z tego powodu przeorganizowałem ustawienie stojaków z farbami firmy Hobby Zone.


I minimized the amount of things I need on my desk. All used less frequently specifics hid in the two roomy drawers under my display cabinet with the figures.

Zminimalizowałem ilość potrzebnych rzeczy na biurku. Wszystkie rzadziej używane specyfiki schowałem w dwóch pojemnych szufladach pod gablotą z figurkami.


When ordering I came across an old box of my first paint. So many good memories :)
W czasie porządkowania natknąłem się na stare pudełko od moich pierwszych w życiu farb. Tyle miłych wspomnień :)


I did reserve of my favorite brushes.
Zrobiłem zapas moich ulubionych pędzli.


In the projects queue I have two new models from Nuts Planet.
W kolejce do malowania czekają już dwa nowe modele od Nuts Planet.

On my five years old daughters desk also a lot of work :)
Na biurku mojej pięcioletniej córki również wiele się dzieje :)


And now I'm working in parallel on two models, bust and historical figure.
A ja pracuję obecnie równolegle nad dwoma modelami, popiersiem i figurką historyczną.


The most trouble in this moment caused me "Shieldmaiden" bust from Nuts Planet. I've painted her face twice. What you see in the picture below is the work done only using an airbrush. I still have to work on face details. I'm very curious about your opinion about this work. I'm waiting for your comments :)

Najwięcej kłopotów przysporzyło mi właśnie popiersie - "Shieldmaiden" od Nuts Planet. Jej twarz pomalowałem już dwa razy. To co widzicie na zdjęciu poniżej to tylko praca wykonana aerografem. Muszę jeszcze popracować nad szczegółami. Jestem bardzo ciekaw waszej opinii na temat tej pracy. Czekam na wasze uwagi w komentarzach :)Have fun painting,
ARBAL