Training videos (DVD) | Coloured Dust

Tuesday, March 22, 2016

Training videos (DVD)

This review I began preparing almost two years ago. But I'm publish this today. At some point of my hobby adventure I decided to try more advanced modeling techniques.  In gaining this knowledge helped me instructional DVDs. I wanted to introduce you three really recommendable DVDs . Three DVDs that its material cover three different areas related to scale models. Of course, all of these techniques will be useful when working with figures, dioramas and scenic bases.

Tą recenzję zacząłem przygotowywać prawie dwa lata temu. Dopiero dzisiaj doczekała się ona jednak publikacji. W pewnym momencie przygody z hobby postanowiłem spróbować bardziej zaawansowanych technik modelarskich. W zdobyciu tej wiedzy pomogły mi między innymi instruktażowe płyty DVD. Chciał bym przedstawić wam trzy płyty naprawdę godne polecenia. Trzy płyty, które swoim materiałem pokrywają trzy różne obszary związane z modelarstwem. Oczywiście wszytkie te techniki przydadzą się przy pracy z figurkami, dioramami i podstawkami scenicznymi.
AIRBRUSH essential training (AK652)

AIRBRUSH essential training (AK652)This DVD covers basics of airbrushing which will help lay the foundation for successful use of a double action airbrush. Before you can go and paint intricate camouflage patterns or employing color modulation you need to know that basics. You can´t run until you learn how to walk. This DVD shows the beginner to novice modeler how to properly clean their airbrush, basic maintenance and use, etc. This DVD will give a you a solid no non-sense foundation which will take the fear and mystery out of using this essential tool. Even the more experienced modeler will pick up a few things from watching this DVD. We spend hundreds of dollars on airbrushes and compressors and owe it to ourselves to be positive we are using it right. This DVD provides that confidence that you need to have. 57 Minutes. English narration with Spanish and English subtitles.About this record I mentioned earlier in my article AIRBRUSH - FAQ. Actually it is a kind of FAQ about airbrush. In the picture below you can see exactly what the topics are discussed in this video.

O tej płycie wspominałem już wcześniej w moim artykule AIRBRUSH - FAQ. Właściwie ta płyta to swoisty FAQ w temacie aerografu. Na poniższym zdjęciu możecie zoabczyć jakie dokładnie zagadnienia omawia to video.

AIRBRUSH essential training (AK652)


The material is professionally recorded. There is a lot of closeups for important elements. Either the most interesting chapter is "Issues & Troubles". You will find there a solution for most frequent problems encountered when working with the airbrush. I learned, for example how easy it is to fix a bent needle tip.

Materiał jest profesjonalnie zmontowany. Często umieszczane są zbliżenia istotnych elementów. Jedym z ciekawszych rozdziałów jest "Issues & Troubles". Znajdziecie tam rozwiązania najczęstrzych problemów pojawiających sie przy pracy z aerografem. Ja dowiedziałem sie np. jak łatwo naprawić wygiętą końcówkę igły.AIRBRUSH essential training (AK652)

AIRBRUSH essential training (AK652)


With a clear conscience I recommend this DVD to anyone who wants to get started with airbrush or expand their knowledge and skills.

Z czystym sumieniem polecam tą płytę każdemu kto pragnie rozpocząć przygodę z aerografem lub poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności.
Washes, fading and oils (AK000)

Washes, fading and oils (AK000)


From www.ak-interactive.com:
In this extensive DVD, we have clearly explained each one of the most popular techniques that are currently used worldwide. After seeing this complete DVD, the modeller will no longer have any doubts, and he will know exactly what each one of the oil and enamel product techniques mean. Also, the differences between each one of them are explained, as well as the effects they produce. Here you will be able to find the exact proportion of a wash or filter. You will discover how to apply it, as well as which brush and colour to use This is the definitive guide of enamel techniques. Enjoy nearly 60 minutes of this fascinating journey through the most popular techniques in military model making. English narration.

Washes, fading and oils (AK000)

In this video you can see the material as Mig Jimenez works with all kinds of weathering effects. Guide focuses on washes, filters, and all kinds of oil effects.

Na tym materiale video możecie zobaczyć jak pracuje Mig Jimenez z wszelkiego rodzaju efektami do weatheringu. Poradnik skupia sie na washach, filtrach, i wszelkiego rodzaju efektach olejnych.

Washes, fading and oils (AK000)

In the box of the DVD you will also find a few pages of simple guide. It's a complement to the theory recorded on DVD. If you don't know how to do all kinds of effects of stains, mud and how to use the oil effects, in this video you will find all the information.

W pudełku z płytą DVD znajdziecie również prosty kilkustronicowy poradnik. Jest on uzupełnieniem teorii przekazanej w materiale video. Jeśli nie wiecie jak wykonać wszelkiego rodzaju efekty zacieków, błota i jak używać efektów olejnych to w tym video znajdziecie wszystkie informacje.

AVF acrylic techniques (75000)

AVF acrylic techniques (75000)

This DVD was prepared by Mig Jimenez. This DVD in 56 minutes video was first present all techniques for painting military vehicles using only acrylics.

Ten DVD został przygotowany przez Mig Jimenez. W 56 minutach filmu po raz pierwszy zaprezentowano wszystkie techniki malowania pojazdów wojskowych przy użyciu tylko akryli.

AVF acrylic techniques (75000)

AVF acrylic techniques (75000)


Together with the DVD we get a few pages of "Basic guide" with examples of application specific Vallejo acrylic products on the model.

Razem z płytą otrzymujemy kilkustronicowy "Basic guide" z przykładami zastosowania konkretnych produktów akrylowych Vallejo na modelu.

AVF acrylic techniques (75000)


Are you buying this type of DVD release or you mainly based on free content on YouTube?
Kupujecie tego typu wydawnictwa DVD czy bazujecie głównie na darmowych materiałach z YouTube?


Have fun painting,
ARBAL