Painting "Jacobite Highlander, 1746" | Coloured Dust

Friday, April 1, 2016

Painting "Jacobite Highlander, 1746"


Today I'll show you "step by step" process of painting "Jacobite Highlander, 1746" bust from H&V. This is my first bust in 1:12 scale. Much smaller than those painted sooner (1:10). This guide is not as precise as the previous one, which I published. However, it leads through all the stages and the whole process. I hope that I encourage you to models in 1:12 scale. The time that I needed to paint this bust is approximately 13 hours.

Dzisiaj pokażę wam "step by step" z procesu malowania popiersia "Jacobite Highlander, 1746" od H&V. To moje pierwsze popiersie w skali 1:12. Znacznie mniejsze niż te, które malowałem prędzej (1:10). Ten poradnik nie jest tak dokładny jak poprzednie, które publikowałem. Prowadzi jednak przez wszystkie etapy i cały proces. Mam nadzieję, że zachęce Was również do modeli w skali 1:12. Czas jaki był mi potrzebny na pomalowanie tego popiersia to około 13 godzin.Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this article to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 


Postaw mi kawę na buycoffee.to

 You can read my INBOX of this model here:
"Jacobite Highlander, 1746" bust from H&V.


"Jacobite Highlander, 1746" bust from H&V."Jacobite Highlander, 1746" bust from H&V.

"Jacobite Highlander, 1746" bust from H&V.Final photos.

"Jacobite Highlander, 1746" bust from H&V.
"Jacobite Highlander, 1746" bust from H&V.

Hope you like this small historical bust :)


Have fun painting,
ARBAL