INBOX066 - The Devil, Eye Collector (Nuts Planet NP-75011) | Coloured Dust

Friday, December 9, 2016

INBOX066 - The Devil, Eye Collector (Nuts Planet NP-75011)


Nutsplanet got right of The concept art of 'The Devil' from exPix and reborn as a figure by Nelya Vitvitska. In this review I will show you what you can find in the box of this beautiful model.

Nutsplanet nabyło prawa do grafiki koncepcyjnej "The Devil" od exPix i odrodziło ją jako postać wyrzeźbioną przez Nelya Vitvitska. W tej recenzji pokażę wam co możecie znaleźć w pudełku z tym pięknym modelem.


Miniature as always in the case of NutsPlanet is packed in a sturdy blue cardboard box. On the box we find the boxart, painted by Myeong-Ha Hwang.

Figurka jak zawsze w przypadku NutsPlanet zapakowana jest w solidne, niebieskie, kartonowe pudełko. Na pudełku znajdziemy boxart, pomalowany przez  Myeong-Ha Hwang.

The Devil, Eye Collector (Nuts Planet NP-75011)
The Devil, Eye Collector (Nuts Planet NP-75011)

Inside we will find 8 parts protected by sponge.
W środku znajdziemy 8 części zabezpieczonych gąbką.

The Devil, Eye Collector (Nuts Planet NP-75011)
The Devil, Eye Collector (Nuts Planet NP-75011)

In the box, in addition, we find printed in high quality paper the concept art "The Devil" created by exPix.
W pudełku, jako dodatek, znajdziemy wydrukowana na wysokiej jakości papierze, grafikę koncepcyjną "The Devil" stworzoną przez exPix.

The Devil, Eye Collector (Nuts Planet NP-75011)

The kit also include a scenic base. You can use them if you don't want to create your own.
W zestawie znajdziemy również podstawkę sceniczną. Możecie ja użyć jeśli nie chcecie stworzyć swojej własnej.The figurine was sculpted using traditional methods, without the use of a computer and 3D printing. You can feel a human hand in this model.

Figurka została wyrzeźbiona tradycyjnymi metodami, bez użycia komputera i druku 3D. W całym modelu widać więc ludzką rękę..


The Devil, Eye Collector (Nuts Planet NP-75011)

Almost very part of the figure requires the removal of small parts created in the casting process.
Praktycznie każda część figurki wymaga usunięcia niewielkich elementów powstałych w procesie odlewania modelu.

Left arm with skull.

Right arm.

Body.

Right leg.

On the following image are visible holes for the wings.
Na poniższym zdjęciu widoczne są otwory do zamontowania skrzydeł.Unfortunately connection of the right leg with the body is not perfect. Some work is required here to mask this place.

Niestety łączenie prawej nogi z ciałem nie jest idealne. Wymagane jest tu trochę pracy aby zamaskować miejsce łączenia. The figurine have an amazing atmosphere and soul. However, it requires a lot of work when asembling. Paint it gave me a lot of fun. Low assessment of the casting quality is due to my habit to figures sculpted and printed in 3D.

Figurka ma niesamowity klimat i duszę. Wymaga ona jednak dużo pracy przy sklejaniu. Pomalowanie jej sprawiło mi jednak wiele przyjemności. Niska ocena jakości odlewu spowodowana jest moim przyzwyczajeniem do figurek rzeźbionych i drukowanych w 3D.


PACKAGING: 5/5
CASTING QUALITY: 3/5
SCULPTING QUALITY: 4/5
PAINTABILITY: 5/5
OVERALL SCORE: 17/20My painted version:
(Please watch in HD, it was recorded in 1080p)
Film zamieszczony przez użytkownika ARBAL (@coloureddust)Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak