Sansa Stark | Coloured Dust

Thursday, December 22, 2016

Sansa Stark
The latest bust I've painted more than four months ago. So this is my return to the 1:10 scale. Very easy and nice to paitn bust. The only problem is the face. It was the most difficult part. I am not a fully satisfied with this project, but it will join my collection of characters from "Game of Thrones".

Ostatnie popiersie pomalowałem ponad cztery miesiące temu. Jest to więc mój powrót do skali 1:10. Bardzo przyjemne w malowaniu popiersie. Jedyny problem stanowi twarz. Była najtrudniejszym elementem. Nie jestem  wpełni zadowolony z tego projektu ale popiersie to dołączy do mojej kolekcji postaci z "Game of Thrones".

You can read my review of this model here:Short movie from last WIP moment:


Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak