Painting "Sapper" (SBS) | Coloured Dust

Monday, February 13, 2017

Painting "Sapper" (SBS)

Today, another SBS (step by step) from my last project, "Sapper" bust from Nuts Planet. It was a big project. I've limited number of photos to 50. I hope you will not be tired of watching. This bust is a historical model. This project was consulted with the person dealing with the historical reconstruction of the Napoleonic period (thanks Matheo). However, a few items is inconsistent with history. I did it consciously to model gained attractiveness in the eyes of the viewer. I hope I succeeded and you will forgive me. If you have any questions, please leave them in a comments section. I will try to give comprehensive answers :)

Dzisiaj kolejny SBS (step by step) z mojego ostatniego projektu, popiersia "Sapper" od Nuts Planet. To był duży projekt. Ograniczyłem ilość zdjęć do 50. Mam nadzieję, że nie będziecie zmęczeni oglądaniem. To popiersie jest modelem historycznym. Projekt ten konsultowałem z osobą zajmującą się rekonstrukcjami historycznymi z okresu napoleońskiego (dzięki Matheo). Kilka elementów jest jednak niezgodnych z historią. Zrobiłem to świadomie aby model zyskał na atrakcyjności w oczach widza. Mam nadzieję, że się udało i mi to wybaczycie. Jeśli macie jakieś pytania to pozostawcie je w komentarz. Postaram się udzielić wyczerpujących odpowiedzi :)


Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this article to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 


Postaw mi kawę na buycoffee.to


Photos are in 1026 x 578 pixels resolution. Click to enlarge.You can read my review of the model here:

Let's get started ...
Zaczynajmy...


I always wash the model in hot soapy water.
Zawsze myję model w gorącej wodzie z mydłem.


For painting this bust I've used Harder&Steenbeck airbrush and Vallejo acrylic paints.


I've used Vallejo 73.601 Grey Primer in first steps. Sorry for missing photos :)
W pierwszych krokach, praktycznie zawsze używam podkładu Vallejo 73.601 Grey Primer. Przepraszam za brakujące zdjęcia :)

I know this blue is too bright. Originally, these uniforms were very dark.
Wiem, ten niebieski jest zbyt jasny. Oryginalnie te mundury były bardzo ciemne.


Painting yellow-red "chain" it took me a couple of evenings.
Malowanie żółto czerwonego "łańcucha" zajęło mi kilka wieczorów.


Blacklining


How to paint gold in simple way?


Red items I covered  using brown wash. This description is missing on the photos.
Czerwone elementy pokryłem brązowym washem. Tego opisu brakuje na zdjęciach.

How to paint with dry pigments?
Originally, the gloves are made of a different type than the leather belts. Hence, other shades of gray and white.
Oryginalnie, rękawice były wykonane z innego rodzaju skóry niż pasy. Stąd inne odcienie szarości i bieli.
Originally, these brown stripes should also be white.
Oryginalnie, te brązowe paski również powinny być białe.


Short movie how miniature looks in this moment:
Krótki filmik jak miniatura wyglądała w tym momencie:

It remained only one small element.
Pozostał już tylko jeden mały element.


How to make a simple labels for bases?


Finished model.
More photos in my gallery:


Thx for watching :)
Dzięki za obejrzenie :)


Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak