Army Painter - Colour Primer | Coloured Dust

Sunday, May 20, 2012

Army Painter - Colour Primer

Colour Primer - Greenskin
Chciał bym dzisiaj przedstawić Wam kolejny produkt firmy Army Painter z jakim miałem do czynienia w swoim warsztacie. Ten produkt to podkład Colour Primer w kolorze Greenskin. Cel w jakim go zakupiłem to konieczność pomalowania dużego oddziału Savage Orcs do mojej armii Warhammer Fantasy Battle. Za puszkę farby 400ml zapłacicie około 38 PLN (12 EURO).

Today I wanted to introduce you to another product of the Army Painter I have in my workshop. This product is a Colour Primer in color Greenskin. The reason I bought it in what is the need to paint a large unit of Savage Orcs to my army of Warhammer Fantasy Battle. You will bay 400ml can of paint  about 38 PLN (12 EURO).


Instrukcja użycia z opakowania:

USE:
1. Shake for minimum 1 minute
2. Spray at a distance of maximum 20 cm. (no further)
3. Spray in long burst whils moving the spray back and forthPostanowiłem opracować szybki sposób pomalowania 30 figurek. Poświeciłem do tego celu jeden model. Plan był prosty - pokryć cały model podkładem firmy Army Painter, nanieść podstawowe kolory i pomalować cały model farbą typu wash. Tak wygląda figurka po naniesieniu podkładu i dodaniu kilku podstawowych kolorów.

I decided to develop a quick way to paint 30 minis. I gave this to one model. The plan was simple - to cover the entire model's Army Painter primer, apply the basic colors and cover the entire model paint a wash. This is the mini after applying the primer and adding a few basic colors.

Colour Primer Greenskin on the mini.

Uzyskany efekt jednak nie spełnił moich oczekiwań. Użyłem płynu hamulcowego DOT 4 do usunięcia całej farby (o tym sposobie napiszę w jednym z kolejnych artykułów). Uzyskany efekt zaskoczył mnie. Standardowo spodziewałem się po zmyciu farby otrzymać czystą, szarą, plastikową figurkę. Taki efekt uzyskiwałem przy wielu oczyszczanych z farby modelach, na których użyto podkładów firmy Games Workshop. Tym razem było jednak inaczej. Spójrzcie na poniższe zdjęcie:

The effect, however, did not meet my expectations. I used DOT 4 brake fluid to remove all paint (including how to write about in later articles). The effect surprised me. Normally expect to get the paint after washing with clean, gray, plastic figurine. Obtain such an effect on many models, treated with paint, I used the primers company Games Workshop. This time was different. Consider the following picture:

Mini after the removal of Army Painter Color Primer in DOT 4
Army Painter Color Primer po nałożeniu na model wniknął głęboko w plastik. Próbowałem użyć dodatkowo zmywacza farb akrylowych ale to nie pomogło. Spójrzcie na kolejne zdjęcie gdzie można porównać tą figurkę z czystym, nie tkniętym farbą modelem.

Army Painter Colour Primer when applied to the model has penetrated deeply into the plastic. I tried to use acrylic paint remover also but it did not help. Look at another picture where you can compare this figure with a clean, untouched model.

Comparison with the clear mini.
Reasumując, Army Painter Color Primer zapewnia bardzo dobre, dokładne pokrycie modelu.Farba rozpylana jest w bardzo delikatnej chmurce (przestrzegam przed użyciem w zamkniętym pomieszczeniu!) Farbę, w przypadku modeli plastikowych i żywicznych, należy jednak nanosić zgodnie z instrukcją z odległości minimum 20 cm. Użycie farby ze zbyt bliskiej odległości może spowodować uszkodzenie drobnych elementów na modelu oraz gładkich powierzchni (staną się chropowate)!
Jak widać z mojego doświadczenia Army Painter Color Primer mocno wnika w materiał taki jak plastik, pozostawiając po sobie ślad nawet po próbie zmycia farby silnymi środkami chemicznymi. Produkt ten zapewnia bardzo dokładne pokrycie malowanej powierzchni dając, cienką, matową powierzchnię. Dostępne w ofercie producenta kolory to już zupełnie inny temat, ale z pewnością każdy znajdzie coś przydatnego dla siebie. Paleta kolorów jest stale powiększana.

In summary, the Army Painter Colour Primer provides a very good, thorough coverage of the model. Paint is sprayed in a very delicate cloud (compliance prior to use in a closed room!) Paint, in the case of plastic and resin models, it should be applied according to instructions from a minimum distance of 20 cm. Using paints with too close angle may result in damage to small parts of the model and the smooth surface (roughness will be)! 
As you can see from my experience Army Painter Colour Primer strongly penetrates into the material such as plastic, leaving a trace, even after trying to wash the paint strong chemicals. This product provides a complete coverage of the surface giving a thin, matt surface. Available from the manufacturer's colors are completely different subject, but certainly everyone will find something useful for themselves. The color palette is constantly being expanded.
 
 
Polecam wszystkim ten produkt.
I recommend this product.


Jeśli podobają Ci się moje artykuły proszę dołącz do mojego profilu na Facebook i do tego bloga oraz pozostaw komentarz.
If you like my articles, please follow my profile on Facebook and this blog and leave a comment. 

To the next post,
ARBAL

P.S.
Może zainteresuje Cie również jeden z moich poprzednich artykułów - Army Painter - Tufts.
It may also be interested in. One of my previous articles - Army Painter - Tufts.