How to revitalize the old brushes? | Coloured Dust

Sunday, May 27, 2012

How to revitalize the old brushes?

Old brushes.
Przy okazji kolejnych prowadzonych przeze mnie warsztatów malarskich musiałem zrewitalizować pędzle dla całkowicie początkujących uczestników. Trzeba przyznać, że trochę się zniszczyły w wyniku nieumiejętnego ich użytkowania. Wielu z Was śledziło moje zmagania z pędzlami w tamtym okresie na moim profilu Facebook i prosiło o napisanie krótkiego artykułu na ten temat. Poniżej zebrałem więc stare wpisy z profilu wraz ze zdjęciami, wzbogacając je o dodatkową treść. Mam nadzieje, że w gąszczu podobnych informacji które możecie znaleźć w internecie ten artykuł przedstawiający prosty i tani sposób odnawiania starych, zniszczonych pędzli będzie dla kogoś przydatny.
By the way, another of my painting workshops, brushes had to revitalize for the first-time participants. I must admit that a little damaged by improper use. Many of you watched my struggle with brushes at the time on my Facebook profile and asked to write a short article on this topic. Below I have collected so old entries from a profile with photos, enriching them with additional content. I hope that the tangle of similar information that you can find on the internet this article outlining a simple and cheap way of renewing the old, worn brushes will be useful for someone.


The First step.
Krok pierwszy, zmywacz farb akrylowych. Używam taniego i bardzo dobrego zmywacza farb akrylowych polskiego producenta, firmy WAMOD. Środek ten nadaje się również idealnie do czyszczenie aerografu. Nalewam niewielką ilość do płaskiego, plastikowego pojemniczka i umieszczam w nim pędzle, tak by w zmywaczu było zamoczone tylko włosie pędzla wraz z metalową skuwką. Po około 5 minutach wycieram pędzle papierowym ręcznikiem i czynność tą powtarzam około 3 razy. Po tym etapie włosie pędzli powinno być oczyszczone ze starej zaschniętej farby. Na końcu myje pędzle dodatkowo wodą z mydłem.

The first step is, solvent acrylic.
I'm using a cheap and very good acrylic paint remover from Polish manufacturer, WAMOD. In your country you will find the equivalent of this product, for example in shops with materials for artists. This product is also ideally suited for cleaning the airbrush. Pour a small amount to be flat in a plastic container and put in the brushes, so that was soaked in degreaser just bristles with a metal ferrule. After about 5 minutes, wipe with paper towel and brush the activity repeat about 3 times. After this stage, hair brushes should be cleaned with old dried ink. Finally, an additional wash brushes with soap and water.

UWAGA!
Nigdy nie zamaczaj pedzli w rozpuszczalniku powyżej metalowej nasadki! Może to spowodować rozpuszczenie farby z trzonka pędzla.

ATTENTION!
Do not wet the brush in the solvent over a metal cap! This may result in dissolution of the paint brush handle.Second step.
Krok drugi, odżywka do włosów. Jeśli jesteś facetem to na pewno znajdziesz w domu odżywkę do włosów swojej dziewczyny, żony, siostry lub mamy. Jeśli jesteś kobietą to na pewno taką posiadasz. Stosowałem różne odżywki i marka nie ma tu żadnego znaczenia.
W tym kroku po prostu wcieramy odżywkę we włosie pędzla i pozostawiamy je tak na kilka godzin. Odżywka musi dobrze wchłonąć we włosie.
UWAGA - ten sposób działa tylko na pędzle z naturalnym włosiem!

Step two, hair conditioners. If you're a guy you will definitely find at home a hair conditioner of your girlfriend, wife, sister or mother. If you are a woman you are sure you have one. Used different hair conditioners and brand in my opinion does not have any meaning. In this step, simply rub the conditioner in the hair brush and leaves them just a few hours. A bid must be well absorbed in the hair.
ATTENTION - This only works on the brushes with the natural hair!Third step.
Krok trzeci, odżywka do włosów przyjęła się na pędzlach z naturalnym włosiem, pozostało umycie wodą z mydłem i oto efekt. 8 z 9 pędzli udało się przywrócić do początkowego stanu.

Step three, hair conditioners took the brushes with natural bristles, left to wash with soap and water, and here the effect. 8 of 9 brushes finally restored to its original state.

To wszystko... mam nadzieję, że ten prosty sposób pozwoli wam odnowić kilka starych pędzli, które być może chcieliście już wyrzucić. Mi osobiście ciężko rozstawać się z moimi narzędziami pracy jakimi są pędzle ponieważ z ich pomocą mogłem spędzić wiele miłych chwil malując figurki.

That's all ... I hope that this simple method will allow you to renew some old brushes that may have wanted to throw it away. Me personally hard to part with my working tools such as brushes because of their help, I could spend many pleasant moments by painting minis.


[update 28.06.2012 - information from an anonymous reader

Przy pędzlach z syntetycznego włosia na zniekształcony kształt pomaga potrzymanie go przez chwilę w strumieniu gorącej pary. Po tym zabiegu możemy go z łatwością modelować i uzyskac właściwy, ostry kształ samej końcówki.

With brushes with synthetic bristles for distorted shape helps me hold him for a while in a stream of hot steam. After this, we can easily obtain the correct sharp shape of the tip[update 11.01.2013]
Przetestowałem też zmywacz  Revell Aqua Color Clean i okazuje się, że idealnie nadaje się do usunięcia farby akrylowej z zaschniętych plędzli.
 
I tested the Revell Aqua Color Clean and it turns out that it is ideal to remove acrylic paint from old brushes.

 


Have fun painting,
ARBALIf you like my articles, please follow my profile on Facebook, this blog and leave a comment.