How to make a base with pepper and pigments? | Coloured Dust

Saturday, November 17, 2012

How to make a base with pepper and pigments?

Simple base with custom ideas and home spices.

Prosta podstawka z użyciem niestandardowych pomysłów i domowych przypraw.

Podstawkę przygotowałem pod figurkę w skali 80mm, ale zastosowane techniki i pomysły można wykorzystać w każdej dowolnej skali.

Stand prepared the figure in 80mm scale, but the techniques and ideas you can use in any given scale.

1.Przygotowałem prosty drewniany klocek jako piedestał zgodnie z moim tutorialem Burn your plinth… Pomalowałem go czarną farbą. Dodatkowo pomalowałem go matowym lakierem Vallejo.

I prepared a simple block of wood as a pedestal according to my tutorial Burn your plinth… Painted it with black paint. In addition, I painted it a matte varnish Vallejo.
2.Używając kleju typu Super Glue przykleiłem drobne kamienie.

Using a Super Glue glued small stones.
3.Całą powierzchnię pokryłem klejem typu Wikol. Zamiast kleju typu WIKOL można zastosować specjalny preparat AK 118 Gravel And Sand Fixer. W nastepnych tutorialach pokaże jak go użyć.

I covered the entire surface of a PVA glue. Instead of glue can be used Wikol a special cleaner AK 118 Gravel And Sand Fixer. In the next tutorials will show you how to use it.

4.Używając ręcznego młynka, zmieliłem pieprz w grube kawałki bezpośrednio na podstawkę. Pieprz przykleił się. Pieprz będzie wyglądał bardziej realistycznie niż zwykły piasek, szczególnie w skali 80mm.

Using a hand grinder, grind pepper into thick pieces directly on the stand. Pepper stuck up. Pepper will look more realistic than regular sand, especially in 80mm scale.


Przygotowałem mieszankę mocno rozwodnionego kleju typu Wikol i przy pomocy pędzla, pokryłem nią przyklejony prędzej pieprz. Ma to za zadanie wzmocnić całą powierzchnię.

Prepared mixture of a highly diluted PVA glue and with a brush, I covered it sooner glued pepper. This is to enhance the entire surface.

5.Pomalowałem bardzo dokładnie całą podstawkę czarnym podkładem Vallejo 73.602, przy pomocy aerografu.

Carefully
painted all base black primer Vallejo 73602, using an airbrush.
6.Większe kamienie pomalowałem rozwodnioną farbą Mechanicus Standard Grey (Adeptus Battlegrey).
Bigger stones painted with watered-down paint Mechanicus Standard Grey (Adeptus Battlegrey).
7.Użyłem dwóch pigmentów:
AK 042 European Earth
AK 081 Dark Earth
i przy pomocy średniego pędzla nałożyłem je na całą powierzchnię. Należy uważać, żeby nie zdmuchnąć pigmentów :)

I used two pigments:
and using the medium brush put them on the entire surface. Be careful not to blow out the pigments :)
 
8.Następnie całą pokrytą pigmentami powierzchnię zalałem utrwalaczem AK 048 Pigment Fixer. Robiłem to poprzez wpuszczanie kropel tego preparatu dużym pędzlem na podstawkę. Można użyć w tym celu pipety lub strzykawki. Preparat musi wyschnąć przez kilka godzin. Ja przeważnie pozostawiam taką podstawkę na całą noc. Po wyschnięciu pigmenty zachowują oryginalne kolory i są utrwalone, tzn. że nie da się ich zdmuchnąć lub zetrzeć ręką.

Then the entire flooded area covered with AK 048 Pigment Fixer. I did this by letting drops of this preparation with big brush on the stand. Can be used to this, a pipette or syringe. The preparation has to dry for several hours. I usually leave the base for the night. When dry pigments retain their original colors and are fixed, which means that you can not blow or wipe their hand.


9.Używając dużego, starego pędzla, całą powierzchnię podstawki, pokryłem farbą Celestra Grey (Astronomican Grey) przy pomocy techniki suchego pędzla.

Using a large, old brush the entire surface of the stand, I covered with paint Celestra Grey (Astronomican Grey) using a dry brush technique.

10. Najbardziej wystające powierzchnie kamieni i podstawki pokryłem farbą White Scar (Skull White). Użyłem techniki suchego pędzla.
 
The most prominent stones and base areas I covered paint White Scar (Skull White). I used a dry brush technique. 


11.Całą podstawkę pokryłem matowym lakierem w spray'u Vallejo Matte Varnish 28.531.
I covered the entire base matte varnish spray Vallejo Matte Varnish 28.531.

Have fun painting,
ARBAL

P.S.
If you like
my articles, please follow my profile on Facebook and this blog
and leave a comment.

It may also be interested in. One of my previous articles - How to make a winter themed base?