INBOX011 - Forest Guardian and Broadfoot (Ax Faction) | Coloured Dust

Wednesday, February 20, 2013

INBOX011 - Forest Guardian and Broadfoot (Ax Faction)

Ax Faction is little-known company producing edgy and exquisite 32mm miniatures for the Collector, Role-player & Wargamer.

Ax Faction
to  mało znana firma produkująca produkująca bardzo dobrej jakości 32mm miniaturki dla kolekcjonerów, graczy RPG czy gier bitewnych.

Forest Guardian and Broadfoot is exquisite, highly-detailed 32mm scale resin miniature. Figure comes with a high quality of graphics card depicting a character that represents the figure.

Forest Guardian and Broadfoot to znakomita, wysoce szczegółowa żywiczna miniaturka w skali 32mm. Do figurki dołączona jest wysokiej jakości karta z grafika przedstawiającą postać, którą reprezentuje figurka.


Figure is packaged in a string bag and a small cardboard box with the logo of Ax Faction.
Figurka jest zapakowana w strunowy woreczek oraz małe kartonowe pudełeczko z logo Ax Faction.


Figure consists of 13 parts.
Figurka składa się z 13 części.Glueing figure together is not a major problem. The elements are very well fit. Figurine makes a very positive impression. In addition it is dynamic pose. It contains many small pieces and you can see that it was sculpted with great attention to detail.

Złożenie figurki w całość nie stanowi większego problemu. Elementy są bardzo dobrze spasowane. Figurka po złożeniu robi bardzo pozytywne wrażenie. Poza jest dynamiczna. Zawiera wiele małych detali i widać, że była wyrzeźbiona z dbałością o szczegóły.Broadfoot the bear measures 52mm from claw to ear!
Broadfoot ma 52mm od pazurów do uszu!Ax Faction has to offer some other very interesting figures. All times are also working on expansion of their range. I think you should look them up.
 
Ax Faction ma w swojej ofercie kilka innych bardzo ciekawych figurek. Cały czas pracują również na powiększeniem swojej oferty. Myślę, że warto się nimi zainteresować.


Have fun painting,
ARBAL

P.S.
If you like my articles, please follow my profile on Facebook and this blog and leave a comment.
It may also be interested in one of my previous articles - Desk Working Lamp (VELLEMAN VTLAMP6)