Brushes and Tools Holder - HobbyZone | Coloured Dust

Friday, May 17, 2013

Brushes and Tools Holder - HobbyZone


Each workshop comes with brushes and tools over time. The question is how to control them. How to store them conveniently. Finally, I found the answer to those questions.

W każdym warsztacie z czasem przybywa pędzli oraz narzędzi. Pytanie brzmi jak nad nimi zapanować. Jak, odpowiednio i wygodnie je przechowywać. Wreszcie znalazłem odpowiedź na te pytania.
From HobbyZone website:

With Brushes and Tools Holder you can safely store all kinds of modeling tools like brushes, drill bits, files, pincers, pipettes etc. Perfect to maintain order in the workplace. Has 74 holes of different diameter, which allows storing tools of different sizes, convenient carrying handle and there is also the possibility of hanging the Holder.

Thanks to this compact Brushes and Tools Holder tools are always at your fingertips.
Hole diameters:
19 x 10 mm
42 x 8 mm
13 x 3 mm

Dimensions: 15 cm x 14 cm x 10 cmDzięki Stojakowi bezpieczne przechowasz pędzle, wiertełka, pilniki, szczypce, pipety itp. narzędzia, idealny do utrzymania porządku w miejscu w którym pracujesz. Posiada 74 otwory o różnej średnicy, co pozwala na przechowywanie narzędzi o różnej wielkości, posiada wygodny uchwyt do przenoszenia, możliwośc podwieszenia. Dzięki temu niewielkiemu stojakowi narzędzia będą zawsze pod ręką.
Średnice otworów:
19 x 10 mm
42 x 8 mm
13 x 3 mm

Wymiary: 15 cm x 14 cm x 10 cm


There is no need to write too much. The ordered holder came to me, as always, safely and without any damage. Maciek immediately accepted the new member of the household.

Nie ma  się tu co więcej rozpisywać. Zamówiony stojak dotarł do mnie jak zawsze bezpiecznie i bez żadnych uszkodzeń. Maciek natychmiastowo zaakceptował nowego domownika.


The stand consists of six parts. It assembles very intuitively. The manual is a completely unnecessary addition.

Stojak składa się z sześciu części. Sposób jego złożenia jest intuicyjny. Instrukcja jest całkowicie zbędnym dodatkiem.


I glued all the elements with PVA glue. The connections are very strong, and the whole structure is very stable.

Wszystkie elementy skleiłem klejem do drewna (wikol). Połączenia są bardzo mocne, a cała konstrukcja bardzo stabilna.


The stand can be placed or hung according to your personal preferences.
Stojak można postawić lub powiesić zgodnie z osobistymi potrzebami.


74 holes is quite a large amount of brushes that can be inserted in the holder. Finally, this brought order  into my brushes and workspace. But I plan to buy another holder and insert some of the tools into it as well. I highly recommend this product

74 otwory to całkiem spora ilość pędzli jaką można wstawić w stojak. Wreszcie zapanował porządek w moich pędzlach. Planuje jednak zakupić jeszcze jeden taki stojak i upchnąć w nim również, niektóre narzędzia. Polecam.


Have fun painting,
ARBAL


If you like my articles, please follow my profile on Facebook ,this blog and leave a comment.