Improved paint containers. | Coloured Dust

Monday, May 13, 2013

Improved paint containers.


Short and simple idea to improve the popular paints packaging.

Krótki i prosty pomysł na ulepszenie popularnych opakowań na farby.I think many of you came across the same problem. For starters take a look at below photo. What do we see? Very good AK-Interactive and Vallejo paints. Probably many of you have used just such paints. One of their advantages is packaging. Dispenser Bottles are very convenient option.

Myślę, że z tym samym problemem co ja zetknął się każdy z Was. Na początek przyjrzyjcie się poniższemu zdjęciu. Co na nim widać? Bardzo dobre farby AK-Interactive oraz Vallejo. Zapewne wielu z Was używa właśnie takich farb. Jedną z ich zalet jest sposób zapakowania. Pojemniczki z dozownikiem są bardzo wygodną opcją.


Take a look at this picture again. It is visible how in the bottles pigment and medium are separated (different shades on the top and bottom of the bottle). It is quite natural, especially in paints for airbrush. The biggest problem is mixing before use.

Przyjrzyjcie się jeszcze raz temu zdjęciu. Widać wyraźnie jak w buteleczkach oddzielił się pigment i medium (różne odcienie na dole i na górze buteleczki). To zupełnie naturalne, szczególnie w farbach przeznaczonych do aerografu. Największym problemem jest jednak ich wymieszanie przed użyciem.
Many people throw lead weights used by anglers into their bottles. However my friend Peter found glass balls. We found that they are a safer option than lead.

Wiele osób wrzuca do buteleczek ołowiane ciężarki używane przez wędkarzy. Mój znajomy Piotr, znalazł jednak szklane kuleczki. Stwierdziliśmy, że będą one bezpieczniejsza opcja niż ołów.


These are glass balls with a diameter of 6mm. They are used to create jewelry. You can find them at popular auction sites. They are very cheap, about 30 pieces for 0,25 EURO.
 
Są to szklane kulki o średnicy 6mm. Używane są do tworzenia biżuterii. Można je znaleźć w popularnych serwisach aukcyjnych. Są bardzo tanie, około 30sztuk za 1zł.


I bought 200 balls at once. So, I have a lot of paints in my workshop :)
Zakupiłem więc jednorazowo ponad 200 kuleczek. Tak mam sporo farb w swoim warsztacie :)


Now nothing easier than to throw balls into cups of paint. Two balls in one bottle is optimal.

Teraz nic prostszego jak wrzucić kuleczki do pojemniczków z farbą. Dwie kulki na jedną buteleczkę to optymalne rozwiązanie.


See for yourself how inexpensively you can make it easier to mix paints in these popular packages. Or do you have other proprietary solutions to this problem? Share them in the comments. Welcome to the discussion.

Sprawdźcie sami jak niewielkim kosztem możecie ułatwić sobie mieszanie farb w  tych popularnych opakowaniach. A może macie inne autorskie rozwiązania tego problemu? Podzielcie się nimi w komentarzach. Zapraszam do dyskusji.


Have fun painting,
ARBAL


If you like my articles, please follow my profile on Facebook, this blog and leave a comment.