INBOX018 - Jerjes (RNestudio) | Coloured Dust

Thursday, May 9, 2013

INBOX018 - Jerjes (RNestudio)

Are there any Blood Bowl players? So ... unusual today, figure to fantasy football game. Figure by RN ESTUDIO. I received this mini as a gift. So I have the opportunity to share with you my impressions.

Są tu jacys gracze Blood Bowl? Tak... dzisiaj nietypowo, figurka do gry w fantasy football. Figurka produkcji RN ESTUDIO. Figurkę otrzymałem w prezencie. Mam więc okazję podzielić się z wami moimi wrażeniami.JERJES
32mm scale
resin kit 
sculpted by Pedro RamosFigure is packaged in a string bag. Inside we can finde a rigid cardboard with colorful print. Graphic of the concept sketch and a photo of the painted mini. During shipping, a figure was wrapped in bubble envelope. It has come to me undamaged.


Figurka zapakowana jest w zwykły woreczek strunowy. W środku znajdziemy sztywny kartonik z kolorowym nadrukiem. Grafika przedstawia szkic koncepcyjny oraz zdjęcie pomalowanej figurki. W czasie wysyłki, figurka była zapakowana w bąbelkową kopertę. Nie uległa żadnemu uszkodzeniu.


This is what the model pulled straight from the package.
Tak prezentuje się model wyjęty prosto z opakowania.

Front
Rear
Figure in the photos below is combined ​​by "Blu Tack" mass. The photos show the figure taken straight from the pack. Figure is not in any way prepared for painting by me (cleaned, degreased, etc. ..).

Figurka na poniższych zdjęciach jest złożona za pomocą masy "Blu Tack". Zdjęcia pokazują figurkę wyjętą prosto z opakowania. Figurka nie jest jeszcze w żaden sposób przygotowana do malowania (oczyszczona, odtłuszczona itd...).

Front
Rear
Face
As you can see, casting is very good quality. The resin is hard. I do not see any burrs or moulding lines. The following video showing very carefully presented figurine.


Jak widać, odlew jest bardzo dobrej jakości. Żywica jest twarda. Nie widać żadnych nadlewek czy linii podziału formy.Poniżej video pokazujące bardzo dokładnie, pomalowaną figurkę.


Figurine can be purchased here - CLICK.
Figurkę można zakupić w tym miejscu - CLICK.

Have fun painting,
ARBAL


P.S.
If you like my articles, please follow my profile on Facebook and this blog and leave a comment.
It may also be interested in one of my previous articles - INBOX006 - Honey Valentine (PU5405 Kabuki Models)