INBOX020 - Cyberpunk Guru 2.0 (Phlegyas Art) | Coloured Dust

Sunday, May 26, 2013

INBOX020 - Cyberpunk Guru 2.0 (Phlegyas Art)

Small, 32mm figure with great potential.
Mała, 32mm figurka z dużym potencjałem.
Cyberpunk Guru 2.0
Resin Kit
Scale: 32mm
Sculpture: Oleksandr BilibovPhlegyas Art is a relatively new company. On figures stage  there are more than a year, and has already been nominated for "Wamp Awards 2012 - Best New Miniature Company". I loved the figures so I decided to take them in my hands. All the figurines can be purchased directly from the online store on their website.

Phlegyas Art to stosunkowo nowa firma. Na scenie figurkowej istnieje ponad rok, a już została nominowana do nagrody "Wamp Awards 2012 - Best New Miniature Company". Bardzo spodobały mi się ich figurki więc postanowiłem wziąć je w swojej ręce. Wszystkie ich figurki można zakupić bezpośrednio w sklepie internetowym na ich stronie.


For starters let's look at the project Guede figures draw by Claudio Casini (photo from Phlegyas Art website).

Na początek przyjrzyjmy się projektowi figurki Guede narysowanemu przez Claudio Casini (photo from Phlegyas Art website).
Cyberpunk Guru 2.0 (Phlegyas Art)


"Cyberpunk Guru 2.0" figure was in hard plastic box, wrapped with a paper label. It looks very nicely, and also provides security during transport figures.

Figurka "Cyberpunk Guru 2.0" była zapakowana w plastikowe, twarde pudełko owinięte papierową etykietą. Całość wygląda bardzo estetycznie, a dodatkowo zapewnia bezpieczeństwo w czasie transportu figurki.

Cyberpunk Guru 2.0 (Phlegyas Art)
Hard plastic box.

Cyberpunk Guru 2.0 (Phlegyas Art)
Hard plastic box.

At the bottom of the box we find the company Phlegyas Art logo.
Na spodzie pudełka znajdziemy logo firmy Phlegyas Art.

Bottom of the box.

Inside the box I found a figure wrapped in a string bag.
W środku pudełka znalazłem figurkę zapakowaną w woreczek strunowy.

Cyberpunk Guru 2.0 (Phlegyas Art)
String box.
Figure is cast from solid resin. The whole consists of only one element. No spreads, it is required only to model cut in locations which the resin was bring into a mold. These places are no problem, because they are from the bottom of the figure.
Figurka jest odlana z twardej żywicy. Całość składa sie tylko z jednego elementu. Brak nadlewek, wymagane jest jedynie odcięcie modelu od miejsc, którymi żywica wprowadzana była do formy. Miejsca te będą finalnie słabo widoczne, bowiem znajdują się od spodu figurki.

Cyberpunk Guru 2.0 (Phlegyas Art)
Front of the mini.
Cyberpunk Guru 2.0 (Phlegyas Art)
Back of the mini.
As for me, is a very interesting model. It's no special technical revolution. From my perspective, here is the coolest idea for a character Cyberpunk Guru. In the final result, I think a lot depends on a well-prepared base.

Jak dla mnie to bardzo ciekawy model. Patrząc od strony technicznej to żadna specjalna rewolucja. Z mojego punktu widzenia najfajniejszy jest tu pomysł na postać Cyberpunk Guru. W finalnym efekcie myślę, że wiele zależy tu od dobrze przygotowanej i wymyślonej podstawki.


Have fun painting,
ARBAL

P.S.
If you like my articles, please follow my profile on Facebook, this blog and leave a comment.
It may also be interested in one of my previous articles - How to prepare figure for painting?