From the workshop... #1 | Coloured Dust

Tuesday, July 9, 2013

From the workshop... #1

To refresh a blog, I decided to post here regularly information about what's happening currently in my workshop. Most of the WIP photos (work in progress) I put on a Facebook profile. However, I know that many of you do not use Facebook.
 
Aby trochę ożywić blog, postanowiłem umieszczać tutaj cyklicznie informację, o tym co dzieje się aktualnie w moim warsztacie. Większość zdjęć WIP (work in progress) umieszczam na profilu Facebook. Wiem jednak, że wielu z Was nie używa Facebook'a.

I stayed a week off, and spend this time at home. This week I devote to painting minis and spending time with my 2.5 year old daughter. I take on the workshop a new figure from Scale 75 - OPERATOR79.

Pozostał mi tydzień urlopu, który spędzam z własnej woli w domu. Ten tydzień poświęcam na malowanie oraz spędzanie czasu z moją 2,5 letnią córką. Na warsztat wziąłem nowa figurkę firmy Scale 75 - OPERATOR79.


OPERATOR 79 (Scale 75)

It is huge, has a 11cm height from the ground to the eyes.
Jest ogromna, ma 11cm wysokości od podłoża do oczu.

OPERATOR 79 (Scale 75)
OPERATOR 79 (Scale 75)

Also started work on the base.
Rozpocząłem też prace nad podstawką.


On this occasion, testing some new things bought in PK-PRO. In the near future you can expect some reviews and mentions of interesting products.

Przy tej okazji testuje parę nowych rzeczy zakupionych w PK-PRO. W niedalekiej przyszłości możecie spodziewać się kilku recenzji i wzmianek o ciekawych produktach.

PK-PRO (Superglue)

These photo-etched parts AT-Signs-2 going to use on the base to OPERATOR79.
Te fototrawione elementy AT-Signs-2 zamierzam użyć na podstawce do OPERATOR79.

AT-Signs-2 (Aetztech)


Have fun painting,
ARBAL


If you like my articles, please follow my profile on Facebook, this blog and leave a comment.