Fixing bust on a pedestal. | Coloured Dust

Sunday, July 14, 2013

Fixing bust on a pedestal.

A simple and quick way to fix a bust on a pedestal.
 
Prosty i szybki sposób jak zamocować popiersie na piedestale.Required tools and materials:
- pedestal
- bust
- metal tube (buy in DIY Store)
-
power drill
- drill the same thickness as the tube
- pliers


Potrzebne narzędzia i materiały:
- piedestał
- popiersie
- metalowa rurka (do kupienia w Castoramie, OBI itp.)
- wiertarka elektryczna
- wiertło takiej samej grubości jak rurka
- obcęgi


1. Pedestal prepared in accordance with that method already on the blog: How to make a simple but good-looking socket? The drilled hole of the pedestal with the thickness of the metal tube used.

Przygotowałem piedestał zgodnie z przedstawioną już na blogu metodą: How to make a simple but good-looking socket? Wywierciłem w piedestale otwór o średnicy takiej jak grubość zastosowanej metalowej rurki.


I checked that the tube fits into the drilled hole.
Sprawdziłem, czy rurka pasuje w wywiercony otwór.


2. The same drill drilled a hole in the bust.
Wywierciłem tym samym wiertłem otwór w popiersiu.3. I shortened the tube to the correct length.
Skróciłem rurkę do odpowiedniej długości.In addition, the location of the connection between tube and pedestal we can cover by metal plate. If necessary, the tube can be painted, eg black.

Dodatkowo miejsce połączenia  rurki z piedestałem możemy przykryć metalową podkładką pod śruby. W razie potrzeby rurkę możemy pomalować np. na czarno.


Have fun painting,
ARBAL


If you like my articles, please follow my profile on Facebook, this blog and leave a comment.