From the workshop... #2 | Coloured Dust

Tuesday, July 16, 2013

From the workshop... #2

Another project coming to an end ...
 
Kolejny projekt dobiega końca...
Small cleaning in the workshop. For over a year I use a wet palette, made on the basis of the sponge. In recent days, the blog Massive Voodoo released a tutorial How to - Wet Palette 2.0. So I decided to refresh my palette based on the new box. If you are interested I can do a short tutorial on how I made the palette. (Leave the information in comments.)

Niewielkie porządki w warsztacie. Od ponad roku używam mokrej palety zrobionej w oparciu o gąbkę. W ostatnich dniach na blogu Massive Voodoo ukazał się tutorial, jak wykonać taką paletę - How to - Wet Palette 2.0. Postanowiłem więc odświeżyć moją paletę w oparciu o nowe pudełko. Jeśli jesteście zainteresowani mogę zrobić krótki tutorial jak taka paletę wykonałem. (Pozostawcie informację w komentarzu.)

Wet palette
New 2in1 palette...
I'm finishing my last project. Reserved for him a total of 60 hours. On this occasion, I wrote two tutorials such as: "How to make Spent Shell Casings". In the coming weeks, publish them
 
Kończę mój ostatni projekt. Przeznaczyłem już na niego łącznie 60 godzin. Przy tej okazji napisałem dwa poradniki np.: jak zrobić zużyte łuski. W najbliższych tygodniach opublikuję je.

OPERATOR 79 (Scale75)

Yesterday I finished the final element - the head. I am very happy with it. I focused on a strong contrast ...

Wczoraj skończyłem ostatni element - głowę. Jestem z niej bardzo zadowolony. Skupiłem się na mocnym kontraście..

How to paint face in simple way? Step by step how to make a good makeup

OPERATOR 79 (Scale75)

I bought the bits and figures from SPELLCROW. We'll look at them more carefully in the pages of the blog.

Nabyłem również trochę bitsów i figurek z firmy SPELLCROW. Wkrótce przyjrzymy się im dokładniej na łamach blogu.

Spellcrow

If you have any suggestions about the blog, or you are interested in a particular subject. Please leave information in the comments.

Jeśli macie jakieś sugestie odnośnie bloga lub jesteście zainteresowani jakimś konkretnym tematem, który miał bym poruszyć to pozostawcie informacje w komentarzach.


Have fun painting,
ARBAL


If you like my articles, please follow my profile on Facebook, this blog and leave a comment.