From the workshop... #13 | Coloured Dust

Wednesday, February 26, 2014

From the workshop... #13

Winter is slowly coming to an end. Probably will not snowing. Maciek sleeps all days but I have slowly wake up from winter sleep.

Zima powoli dobiega końca. Śnieg już mam nadzieję nie spadnie. Maciek i tak śpi całymi dniami ale ja się już powoli wybudzam z zimowego snu.I found the lost image WIP my last figures HOSPITALLER KNIGHT, XII C..
Znalazłem zagubione zdjęcie WIP mojej ostatniej figurki HOSPITALLER KNIGHT, XII C..


At the last event Painting Jam - 21-23.02.2014 I got from Matheo two old Citadel washes. Originally sealed containers. Completely usable.

Na ostatniej imprezie Painting Jam - 21-23.02.2014 dostałem od Matheo dwa stare washe Citadel. Oryginalnie zamknięte opakowania. Całkowicie zdatne do użytku.

Citadel Washes

I also purchased several new products. The first is the scenic base from  PK-PRO. In the near future, I will throw more photos of this base in the continuation of the cycle Scenic & Basing Kits.

Zakupiłem też ostatnio kilka nowych produktów. Pierwszy z nich to podstawka sceniczna ze sklepu PK-PRO. W najbliższej przyszłości wrzucę więcej jej zdjęć w kontynuacji cyklu Scenic & Basing Kits.

PK-PRO

Another interesting product is a brilliant book from the stable AK-Interactive - "Realistic Wood Effects" and a dedicated set of paints to paint wood AK 562 OLD & WEATHERED WOOD VOL.1. For curiosity I also intend to test a competitor's product, Mig Jimenez - AMMO - TOOLS COLORS SET. Expect ways to use them in my next materials.

Kolejne ciekawe produkty to genialna książka ze stajni AK-Interactive - "Realistic Wood Effects" oraz dedykowany zestaw farb do malowania drewna AK 562 OLD & WEATHERED WOOD VOL.1. Dla ciekawostki mam tez zamiar przetestować produkt konkurencyjnej firmy, Mig Jimenez - AMMO - TOOLS COLORS SET.  Spodziewajcie się sposobów ich wykorzystania w najbliższych moich materiałach.


PanPastel from USA for weathering. PanPastel Colors are professional quality ultra-fine pastel colors in a unique pan (cake-like) format. The special qualities of PanPastel means that they can be mixed, layered and applied “dry” making them ideal for applying realistic weathering effects quickly. PanPastel Colors adhere well to most surfaces, yet can be removed easily if required.


I started another big project. Figurine from Scale75 - "GUARDIAN OF HEAVEN". While working on it I'm going to prepare for you a few new tutorials with advanced painting techniques.

Rozpocząłem kolejny duży projekt. Figurka firmy Scale75 - "GUARDIAN OF HEAVEN". Pracując nad nią mam zamiar przygotować dla Was kilka nowych tutoriali z zaawansowanych technik malarskich.

Have you ever used up any tips, tutorials or tricks found on Coloured Dust blog to your work? Want your photo published on Coloured Dust blog? If so, send pictures of your pieces to: coloureddust-at-gmail-dot-com
  
Czy kiedykolwiek wykorzystałeś jakiś materiał, tutorial itp. z bloga Coloured Dust  do swoje pracy? Chcesz żebym opublikował Twoje zdjęcie na blogu? Jeśli tak, przyślij mi zdjęcia swojej pracy na email: coloureddust-at-gmail-dot-com

Have fun painting,
ARBAL


If you like my articles, please follow my profile on Facebookthis blog and leave a comment.