Airbrush "EVOLUTION AL plus" - Harder&Steenbeck | Coloured Dust

Wednesday, October 29, 2014

Airbrush "EVOLUTION AL plus" - Harder&Steenbeck

"EVOLUTION AL plus" from H&S is actual my favorite airbrush. After only a few painted models... love it. At first moment, the standard EVOLUTION differs mainly by weight. It's made of aluminum and because it weighs only 53g.

"EVOLUTION AL plus" od H&S to aktualnie mój ulubiony aerograf. Zaledwie po kilku pomalowanych modelach, niesamowicie się do niego przyzwyczaiłem. Na pierwszy rzut oka, od standardowego EVOLUTION różni się głównie wagą . Wykonany jest bowiem z aluminium i waży zaledwie 53g.
At the beginning I invite you to read my old but very detailed review (presentation) airbrush "Evolution 2in1".
Na początek zapraszam do przeczytania mojej starej ale bardzo szczegółowej recenzji (prezentacji) aerografu "Evolution 2in1".


The following review "Evolution AL plus" will not  be so detailed. I will focus mainly on the differences between the two airbrushes. In the first picture you can see a set I vave. To "EVOLUTION AL plus" 0.2mm nozzle also I've chosen a second nozzle 0.15mm. I equipped my new airbrush also in "Air valve FPC" - valve with adjustable pressure.

Poniższa recenzja "Evolution AL plus" nie będzie już taka szczegółowa. Skupie się głównie na róznicach miedzy tymi dwoma aerografami. Na pierwszym zdjęciu widzicie zestaw w jakiego posiadanie wszedłem. Do "EVOLUTION AL plus" z dyszą 0.2mm wybrałem dodatkowo drugą dyszę 0,15mm. Mój nowy aerograf wyposażyłem równiez w "Air valve fPc" - zawór z regulacją cisnienia.


Airbrush "EVOLUTION AL plus" - Harder&Steenbeck

I suggest you to watch at the beginning a short movie presenting "EVOLUTION AL plus".
Proponuję na początek obejrzenie krótkiego filmu prezentującego "EVOLUTION AL plus".
Evolution ALplus (from H&S website)
Harder & Steenbeck adds a whole new meaning to the term "air brush": The brand new Evolution ALplus is Harder & Steenbeck's first airbrush made from aluminium, giving it an almost airy weight of only 56 g, just about half as much as a traditional airbrush. And its design is striking as well, with a stylish matte black finish accentuated by chromed open needle cap, cup, lever and centre ring. The Evolution ALplus is available as a solo model with 0.2 mm fine line nozzle set and 2 ml flow cup and as a 2-in-1 version with an additional 0.4 mm nozzle set and 5 ml flow cup. Other than that, the ALplus has all of the Evolution CRplus models' tried and tested ergonomics, features and functionalities.

Harder&Steenbeck dodaje nowego znaczenie dla słowa "aerograf": nowy Evolution ALplus jest pierwszym aerografem wykonanym z aluminium, nadając mu wagę tylko 56 g, prawie o połowę mniejszą niż tradycyjne aerografy. A jego konstrukcja jest precyzyjna, stylowe czarne matowe wykończenie podkreślone chromowaną osłoną igły, zbiornika na farbę, dźwigni i pierścienia środkowego. Evolution ALplus jest dostępny jako model solo z dyszą 0,2 mm "fine line" i 2 ml zbiornikiem na farbę oraz w wersji 2-w-1 z dodatkową dyszą 0,4 mm i 5 ml zbiorniczkiem. Poza tym, ALplus ma wszystkie sprawdzone ergonomiczne, cechy i funkcje modeli Evolution CRplus.

Airbrush "EVOLUTION AL plus" - Harder&Steenbeck

"EVOLUTION AL plus" - Harder & Steenbeck is advertised as "light as a feather" :) And it's true 56g weight is really noticeable during operation.

"EVOLUTION AL plus" - Harder&Steenbeck reklamowany jest jako "lekki jak piórko" :) I to prawda 56g wagi jest naprawdę odczuwalne w czasie pracy.

Airbrush "EVOLUTION 2in1" - Harder&Steenbeck

Practical plastic box to store our airbrush.
Praktyczne, plastikowe pudełko do przechowywania naszego aerografu.


Lovely, matte black color is really impressive at first contact with an airbrush.
Śliczny, czarny matowy kolor naprawdę robi wrażenie przy pierwszym kontakcie z aerografem.

Airbrush "EVOLUTION AL plus" - Harder&Steenbeck

Air valve fPc (from H&S website)
By simply turning the external valve cap the air supply can be regulated by 20 to 100 percent. For all double action instruments

Przez proste obracanie pokrętła zewnętrznego zaworu doprowadzane powietrze może być regulowane płynnie w zakresie 20% do 100%. Zawór ten może być montowany we wszystkich aerografach H&S typu "dubel action".

Air valve fPc
Air valve fPc
Air valve fPc
Air valve fPc

Standard valve can be easily replaced with "Air valve FPC" through its twisting. The whole process will take 1 minute.
Standardowy zawór, możemy łatwo wymienić na "Air valve fPc" poprzez jego wykręcenie. Cała operacja zajmie nam 1 minutę.

"EVOLUTION AL plus" and "Air valve fPc".
"EVOLUTION AL plus" and "Air valve fPc".

Another difference in "EVOLUTION AL plus" is a chrome-plated, open, needle shield. It is ideal, there is no problem about remaining paint on the cover during operation. It protects the needle from accidental impact.

Kolejna róznica w "EVOLUTION AL plus" to chromowana, otwarta osłona igły. Jest idealna, nie ma mowy o problemie pozostawania farby na osłonie w czasie pracy. Chroni igłę przez przypadkowym uderzeniem.


LEFT: EVOLUTION
RIGHT: EVOLUTION AL plus
Differences between "EVOLUTION" and "EVOLUTION AL plus".
Differences between "EVOLUTION" and "EVOLUTION AL plus".


Nozzle cleaning set (from H&S website)
For cleaning of nozzle, paint supply channel and tip, especially for crusted paint. Set consists of: Nozzle cleaning needle and special brush with two different brush sizes (for airbrush body).

Służy do czyszczenia dyszy, kanały doprowadzającego farbę, zwłaszcza z zaschniętej farby. Zestaw składa się z: igły do czyszczenia dyszy i specjalnej szczotki z dwóch różnych wielkoścach włosia.

Nozzle cleaning set
Nozzle cleaning set

That's all I wanted to show you. I will not write a big summary. I recommend to all "EVOLUTION AL plus". It is extremely lightweight and perfect in every, last detail. It is worth thet money.

To wszystko co chciałem Wam pokazać. Nie będę pisał wielkiego podsumowania. Polecam wszystkim "EVOLUTION AL plus". Jest niesamowicie lekki i dopracowany w każdym, najdrobniejszym szczególe. Jest wart swojej ceny. 


Airbrush "EVOLUTION AL plus" - Harder&Steenbeck


Have fun painting,
ARBAL