INBOX039 - Cybot Keek (Clay Dreams) | Coloured Dust

Wednesday, October 15, 2014

INBOX039 - Cybot Keek (Clay Dreams)

Clay Dreams Miniatures is a relatively new company the Spanish artist Pablo Ronda Pascual. It offers figures and busts of the fantasy, sf and historic. Unusual ideas fill the current gap in products available on the market. Today we look at the bust "Cybot Keek".

Clay Dreams Miniatures to stosunkowo nowa firma hiszpańskiego rzeźbiarza Pablo Ronda Pascual. Oferuje figurki oraz popiersia fantasy, sf oraz historyczne. Nietypowe pomysły wypełniają aktualną lukę w dostępnych na rynku produktach. Dzisiaj przyjrzymy się popiersiu "Cybot Keek".

The bust is packaged in a hard box with a photo of painted model. I would only have a negative opinion about the level of painting. In my opinion boxart should be of the highest quality. Here I have the impression that painter could paint this model much better.

Popiersie zapakowane jest w twarde pudełko ze zdjęciem pomalowanego modelu. Można by się jedynie  przyczepić do poziomu malowania popiersia. Moim zdaniem boxart powinien być z najwyższej półki.  Tutaj mam wrażenie, że można by pomalować ten model znacznie lepiej.

Cybot Keek (Clay Dreams)

Bust is made in scale 1/9 (65mm).
Popiersie jest wykonane w skali 1/9 (65mm).


Cast is secured in a box with a sponge.
Odlew zabezpieczony jest w pudełku gąbką.


In addition to the sculpture, in boxe we will find graphic - "concep art" - printed on high quality paper. Nice touch.
Poza samą rzeźbą, w pudełku znajdziemy dodatkowo grafikę - "concep art" - wydrukowany na wysokiej jakości papierze. Miły dodatek.


The bust is cast in a limited edition of 300 pieces. I have a copy with the number 9. I think it's nice to have a limited edition mini in collection.

Popiersie zostało odlane w limitowanej ilości 300 sztuk. Posiadam egzemplarz z numerem 9. Myślę, że warto mieć w kolekcji limitowane edycje.

Cybot Keek (Clay Dreams)

Now some pictures of the bust.
Teraz kilka zdjęć popiersia.

Cybot Keek (Clay Dreams)

"Cybot Keek" has been cast in high quality resin. In one place I found very minor bugs. However, they are easy to remove. The resin used is easy to work with it.

"Cybot Keek" została odlana z wysokiej jakości żywicy. W jednym miejscu znalazłem bardzo drobne błędy. Są one jednak łatwe do usunięcia. Zastosowana żywica jest łatwa w obróbce.


Closeup on the face. Painting it will be a considerable challenge. There is no strong and distinct facial features.
Zbliżenie na twarz. Pomalowanie jej będzie sporym wyzwanie. Nie ma tu mocnych i wyrazistych rysów twarzy, które mi osobiście ułatwiają pracę nad popiersiem.

Cybot Keek (Clay Dreams)
Cybot Keek (Clay Dreams)

"Cybot Keek" fills a gap among the sf busts. I think that it's an interesting item for fans of this genre. You may also be tempted to convert it. I'm already have several ideas.

"Cybot Keek" wypełnia lukę wśród popiersi sf. Myślę, że to ciekawa pozycja dla miłośników tego gatunku. Można się również pokusić o jej skonwertowanie. Ma już nawet kilka pomysłów.


Have fun painting,
ARBAL