INBOX040 - U.S. Soldier (Mantis Miniatures) | Coloured Dust

Sunday, November 9, 2014

INBOX040 - U.S. Soldier (Mantis Miniatures)

Today I'll show you figure in 54mm scale in a climate of WW2. The figurine is a product of Polish company Mantis Miniatures. I won it at one of the competitions.

Dzisiaj pokażę Wam figurkę w skali 54mm w klimacie WW2. Figurka jest produktem polskiej firmy Mantis Miniatures. Wygrałem ją na jednym z konkursów.
Here all the elements that mini we find in a box. Missing only the waist to the rifle. I do not understand why? I need to do it myself.

Poniżej wszystkie elementy figurki jakie znajdziemy w pudełku. Brakuje jedynie pasa do karabinu. Nie bardzo rozumiem czemu? Będę zmuszony sam go wykonać.
Hole as a result of the air bubble. But why on the face? Fortunately correct this is not a big problem.
Dziura jako wynik bąbelka powietrza. Tylko czemu na twarzy? Na szczeście skorygowanie tego nie jest dużym problemem.Moulds lines on the trousers and shoes, they are not difficult to remove.
Linie podziału na spodniach i butach też nie są trudne do usunięcia.


Overall, I like the figure and I have an idea on the performance of the base.
Ogólnie figurka podoba mi się i mam już nawet pomysł na wykonanie podstawki.
Have fun painting,
ARBAL