From the workshop... #19 | Coloured Dust

Wednesday, March 4, 2015

From the workshop... #19

Preparing another projects. This time, I want to finally paint the figure on horseback. This is another challenge. At all competitions is always such a category. It is worth to highlight their presence in it. On this occasion, I had to prepare a pedestal. I've already described method.

Pracuję nad kolejnymi projektami. Tym razem chcę wreszcie pomalować figurkę na koniu. To kolejne wyzwanie. Na wszystkich konkursach jest zawsze taka kategoria. Warto więc zaznaczyć w niej swoją obecność. Przy tej okazji musiałem przygotować piedestał opisanym już kiedys sposobem.


I equipped my workshop in the next airbrush from Harder&Steenbeck - Infinity CR plus 0.15mm nozzle. It's awesome. In the near future I will write for you a short review. However, I have to test it more.

Wyposażyłem mój warsztat w kolejny aerograf od Harder&Steenbeck - Infinity CR plus z dyszą 0,15mm. Spisuje sie świetnie. W najbliższym czasie napisze dla Was krótką recenzję. Muszę go jednak jeszcze bardzie potestować.


The first test of the airbrush in the next bust.
Pierwszy test aerografu na kolejnym popiersiu.
Well, bust nearly finished. Need to paint cap and minor corrections.
No i popiersie prawie skończone. Została do pomalowania czapka i drobne poprawki.


A straight from Korea, I received news from Nuts Planet. Take a look at their new website. The latest bust of character Lagerthy from the Vikings show  is amazing. In the coming days I will present  Inbox of this model. When I will paint it all? :)

A prosto z Korei dotarły do mnie nowości od Nuts Planet. Zajrzyjcie na ich nową stronę internetową. Najnowsze popiersie przedstawiające postać Lagerthy z serialu Vikings jest niesamowite. W najbliższych dniach zaprezentuje Wam Inbox tego modelu. Kiedy ja to wszystko pomaluje? :)


Wybieram się (jeśli nic się nie wydarzy poważnego...) na festiwal w Bytomiu w przyszłym tygodniu 14-15 marca 2015. Ktoś z Was czytelnicy również się tam pojawi?Have fun painting,
ARBAL