INBOX049 - Viking Warrior (Mercury Models MM-7503) | Coloured Dust

Wednesday, August 19, 2015

INBOX049 - Viking Warrior (Mercury Models MM-7503)

Today, guest opening the box and figurine review written by my friend Peter. Feel free to read.

Dzisiaj gościnne otwarcie pudełka i recenzja figurki napisana przez mojego przyjaciela Piotra. Zapraszam do lektury.

Viking Warrior
Scale: 75 mm 
Material: Resin
Mercury Models
In search of interesting figures showing Viking character, I came across a Russian company Mercury Models specializes mainly in historical models. The figurine is packed in a cardboard box with colorful print showing model.

W poszukiwaniu ciekawej figurki przedstawiającą postać Wikinga, natrafiłem na Rosyjską firmę Mercury Models specjalizująca się głównie w modelach historycznych. Figurka zapakowana jest w kartonowe pudełko z kolorowym nadrukiem przedstawiającą zawartość.

Viking Warrior (Mercury Models MM-7503)

Inside the box we find resin elements packed in plastic string bags. In my view, and today's standards, the elements should be better protected, no foam or other filler, is a little disappointment.

W środku znajdziemy elementy żywiczne zapakowane w woreczki. Moim zdaniem jak na dzisiejsze standardy, elementy powinny być lepiej zabezpieczone, brak gąbki lub innego wypełniacza, trochę na minus.

Viking Warrior (Mercury Models MM-7503)

The figurine has no visible moulding lines. Any minor errors are very simple to remove.
Figurka nie posiada widocznych linii podziału formy. Wszelkie drobne nadlewki są bardzo proste do usunięcia.

Viking Warrior (Mercury Models MM-7503)

An interesting and convenient way to connect the two main elements of the figurine.
Ciekawy i wygodny sposób łączenia dwóch głównych elementów figurki.

Viking Warrior (Mercury Models MM-7503)

A look at the details.
Rzut okiem na detale.


The base does not impress, it has the texture resembles a wrinkled foil. If I want to use it will require a lot of modifications.

Podstawka nie zachwyca, posiada fakturę przypominającą pomarszczoną folię. Jeśli będę chciał ją wykorzystać, wymagać będzie sporo modyfikacji.


All the elements that we find in the box.
Tak prezentują się wszystkie elementy które znajdziemy w pudełku.

Viking Warrior (Mercury Models MM-7503)

Overall, the interesting model, well-made, worthy of interest. It leaves unsatisfied average scenic base quality and packing as a model of almost 50 euros.

Ogólnie model ciekawy, dobrze wykonany, warty zainteresowania. Niedosyt pozostawia średniej jakości podstawka i sposób pakowania modelu jak na figurkę o wartości prawię 50 euro.
Finally, I describe a brief history about buying this model. As we generally known that such products can't be buy into the proverbial corner shop. Very often we need to import model from abroad. First, I have attempted to directly contact the company  Mercury Models, unfortunately without any response. In the absence of manufacturer reaction, I bought a figurine of the well-known European store elgrecominiatures.co.uk which appeared to sell merchandise that is not in stock... After three weeks in the end I managed to return my money. Finally I bought the model from an Italian store bestsoldiershop.com. I had the product at home two days after placing the order, so I know where I will be doing purchases in the future.

Na koniec chciałem opisać krótką historię związaną z nabyciem tej figurki. Jak ogólnie wiadomo tego typu produkty nie kupimy w przysłowiowym sklepie na rogu, więc pozostaje nam bardzo często sprowadzanie zza granicy. W pierwszej kolejności podjąłem próbę kontaktu bezpośrednio z firmą Mercury Models, niestety bez żadnej odpowiedzi. W przypadku braku reakcji producenta, zakupiłem figurkę od znanego europejskiego sklepu elgrecominiatures.co.uk który jak się okazało sprzedaje towar którego nie ma na stanie magazynowym, po trzech tygodniach w końcu udało mi się odzyskać pieniądze. Finalnie model nabyłem od włoskiego sklepu bestsoldiershop.com gdzie produkt miałem w domu za dwa dni od momentu złożenia zamówienia, więc już wiem gdzie w przyszłości będę robił zakupy.
This information was intended to draw attention to the problem that often occurs with the approach companies / shops to their customers. Is it so hard to understand the basic principle that a satisfied customer is a good customer?

Powyższa informacja miała na celu zwrócić uwagę na problem jaki często występuje z podejściem firm/sklepów do swoich klientów. Czy tak trudno zrozumieć podstawową zasadę, że zadowolony klient to dobry klient?


Best Regards,
Piotr