INBOX051 - Saladin (Nuts Planet NP-B017) | Coloured Dust

Tuesday, October 13, 2015

INBOX051 - Saladin (Nuts Planet NP-B017)

Today I'll show you another bust from Nuts Planet - Saladin (Nuts Planet NP-B017).

Dzisiaj pokażę Wam kolejne popiersie od Nuts Planet - Saladin (Nuts Planet NP-B017).Bust is made in 1:10 scale with high quality resin. The model as always is packed in a nice cardboard box.
Popiersie wykonane jest w skali 1:10 z wysokiej jakości żywicy. Model jak zawsze zapakowany jest w ładne, kartonowe pudełko.Inside the box, all parts are secured by sponge.
W środku pudełka, części zabezpieczone są gąbką.
The model consists five parts.
Model składa się z pięciu części.
As usual, we are dealing with incredible details.
Jak zwykle mamy do czynienia z niesamowitymi detalami.


On the head, we must correct one place. This is place where the resin was fed into the casting mold. It's not a big problem to remove.

Na głowie popiersia znajduje się nadlewka. Jest to miejsce, którym żywica była doprowadzana do formy odlewniczej. Nie stanowi to jednak większego problemu.More details...
Więcej detali...


As always in a Nuts Planet kit, you will find the element that allows you to mount a bust in the pedestal.
Jak zawsze w zestawie od Nuts Planet, znajdziemy element pozwalający na zamontowanie popiersia w piedestale.


This is the almost assembled bust.
Tak wygląda prawie złożone popiersie.Have fun painting,
ARBAL