INBOX053 - Viking XC. (Castle Miniatures S200-02) | Coloured Dust

Monday, December 28, 2015

INBOX053 - Viking XC. (Castle Miniatures S200-02)

This time, I'll show you a very interesting bust of Castle Miniatures from Canada. I really like Vikings models. It represents the Viking bust in 1:10 scale.

Tym razem zaprezentuję Wam bardzo ciekawe popiersie od Castle Miniatures z Kanady. Bardzo lubię modele wikingów. To popiersie przedstawia właśnie wikinga w skali 1:10. 

The packaging of the model is nothing special.
Opakowanie modelu nie jest niczym szczególnym.The model is made of high-quality resin.
Model wykonany jest z bardzo dobrej jakości żywicy.


The model do not requires corrections before painting.
Model nie wymaga praktycznie żadnej korekty przed malowaniem.Details are very clear.
Detale są bardzo wyraźne.The kit offers us 3 versions of hats to choose from.
Zestaw oferuje nam 3 wersje nakrycia głowy do wyboru.
Have fun painting,
ARBAL