2015 | Coloured Dust

Thursday, December 31, 2015

2015
Traditionally at the end of the year I put a brief summary of the previous 365 days on my blog. Some interesting statistics and thanks to you readers :)

Tradycyjnie pod koniec roku zamieszczam krótkie podsumowanie poprzednich 365 dni na moim blogu. Trochę ciekawych statystyk i podziękowania dla Was czytelnicy :)


Year 2015 was difficult for my hobbie and blogging. In January, birth my second daughter. There's no denying that the care of her engulfed most of my time. For this reason in 2015 I've not organized painting workshops. I know that some people waiting for thise workshops. I will try to organize something in 2016. Still, I managed to write 48 blog posts. I painted the 11 models. Almost from every project I've created the SBS guide for you.

Rok 2015 był trudny dla mojego hobby i prowadzenia bloga. W styczniu urodziła się moja druga córka. Nie da się ukryć, iż opieka nad nią pochłonęła większość mojego czasu.  z tego powodu w 2015 roku nie zorganizowałem żadnych warsztatów. Wiem, że kilka osób na nie czekało. Postaram się organizować coś w 2016. Mimo wszystko udało mi się napisać na blogu 48 postów. Pomalowałem również 11 modeli. Prawie z każdego projektu powstał dla Was poradnik SBS.


Total posts in 2015 - 48
Total painted models in 2015 - 11I never organizing competitions or handing out gifts to get your likes on Facebook. All those who follow my blog and Facebook page are real readers interested in a hobby. Thank you!

Nigdy nie organizowałem konkursów lub rozdawałem prezenty by zdobyć wasze like na Facebook. Wszystkie osoby, które śledzą mój blog i stronę na Facebook to prawdziwi czytelnicy zainteresowani hobby. Dziekuję!


Facebook page likes - 3135
Blog members - 377

2015 Statistic from Google Analytics 
(from 1.01.2015 - 31.12.2015)
Views - 210033
Total views from blog start - 1031168


I think it's quite a lot of material for a single person blog. I hope that 2015 was for you readers an interesting year at Coloured Dust. Thank you all. Thank you to those who helped me with comments and incentives to work. Thank you all, with whom I was able to meet in person for all kinds of painting events. Thank you to all the sponsors who have supported my projects in 2015. I will be very grateful to all of you for all the positive and negative comments on Coloured Dust blog. With great desire I want to hear your ideas and the requests as to what in the future should appear on the blog.

Myślę, że to całkiem sporo materiału jak na jednoosobowy blog. Mam nadzieję, że 2015 na Coloured Dust był dla Was czytelnicy ciekawym rokiem. Dziękuję Wam wszystkim. Dziękuję osobom, które pomagają mi swoimi komentarzami i zachętami do pracy. Dziękuję wszystkim, z którymi udało mi się spotkać osobiście na wszelakich imprezach malarskich. Dziękuję wszystkim sponsorom, którzy wspierali moje przedsięwzięcia w 2015 roku. Będe Wam wszyskim bardzo wdzięczny za wszelkie negatywne i pozytywne uwagi na temat bloga Coloured Dust. Z miłą chęcią wysłucham Waszych pomysłów i prośb odnośnie tego co w przyszłości powinno pojawic się na blogu.Happy New Year 2016!Have fun painting,
ARBAL