"HUMANOID" (part 3 - scenic base) | Coloured Dust

Saturday, December 12, 2015

"HUMANOID" (part 3 - scenic base)

The third SBS part of mini-diorama from Nuts Planet - "HUMANOID". This time, I focused on the scenic base. Enjoy watching :)

Trzecia część SBS mini dioramy od Nuts Planet - "HUMANOID". Tym razem skupiłem się na skończeniu podstawki scenicznej. Miłego oglądania :)
Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a trace in the form of comment and share the SBS to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten SBS znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Please read also the first and second part of this story:


I decided to change the original cables from the kit on the guitar strings.
Zdecydowałem zamienić oryginalne kable z zestawu na struny od gitary.


FINAL PHOTOS


Now they left me to paint robot and his companion dog. All comments and ideas are welcome. Leave them in the comments section:)


Teraz pozostały mi do pomalowania figurki robota i jego towarzysza psa.Wszelkie uwagi i pomysły mile widziane. Pozostawcie je w komentarzach :) 


Have fun painting,
ARBAL