INBOX057 - Rifleman Jess (Nuts Planet T75006) | Coloured Dust

Thursday, June 2, 2016

INBOX057 - Rifleman Jess (Nuts Planet T75006)


I'll show you another figure from NutsPlanet - "Rifleman Jess" (T75006). The figurine is manufactured in 75mm  scale and molded in a high quality resin.

Zaprezentuję Wam kolejną figurkę od NutsPlanet - "Rifleman Jess" (T75006). Figurka ta wykonana jest w skali 75mm i odlana z wysokiej jakości żywicy.
Photo from www.nutsplanet.com
Painted by Ki Yeol Yoon

Figurine as always in the case of NutsPlanet is packed in a sturdy cardboard box. On the box we find the boxart, painted by Ki Yeol Yoon.

Figurka jak zawsze w przypadku NutsPlanet zapakowana jest w solidne kartonowe pudełko. Na pudełku znajdziemy boxart, pomalowany przez  Ki Yeol Yoon.
Inside we will find 14 parts protected by sponge. These figures are flying to my home in Poland directly from Korea. Always come to me completely undamaged.


W środku znajdziemy 14 części zabezpieczonych gąbką. Figurki te leca do mojego domu w Polsce bezpośrednio z Koreii. Zawsze docierają do mnie całkowicie nieuszkodzone.Let's look at same Jess figure. Please note that this model was sculpteded digitally. Then printed and cast in resin. For this reason, the pictures below you will notice a lot of fine details.

Przyjrzyjmy się samej figurce Jess'a. Należy pamiętać, że model ten został wyrzeźbiony całkowicie cyfrowo. Następnie wydrukowany i odlany w żywicy. Z tego powodu na poniższych zdjęciach zauważycie sporo drobnych detali.The Jess AK rifle was made very carefully and in detail.
Bardzo dokładnie i szczegółowo został wykonany karabin AK Jess'a. In the kit you will find lots of additional elements which must be attached to the figurine. Also some accessories to use for decorate scenic base (spent shell casings, magazines). We have also two options for left hand - magazine or binoculars.


W zestawie znajdziemy mnóstwo dodatkowych elementów, które musimy przyczepić do figurki. Znajdziemy tam również dodatki, którymi możemy urozmaicić podstawkę (łuski od pocisków, magazynki). Mamy równiez dwie opcje lewej ręki - magazynek w dłoni lub lornetka.
The kit also include a complete scenic base. You can use them if you don't want to create your own.

W zestawie znajdziemy również kompletną podstawkę sceniczną. Możecie ja użyć jeśli nie chcecie stworzyć swojej własnej.


NutsPlanet also released another figure "Sharpshooter Kelley" (T75005) in the same scale. So I decided to do a little diorama with both models.

NutsPlanet wydało równiez kolejna figurkę "Sharpshooter Kelley" (T75005) w tej samej skali. Zdecydowałem sie więc wykonać niewielką dioramę z obydwoma modelami.


If you love the military atmosphere and scale of 75mm, this model it is worth your attention.
Jeśli lubicie militarne klimaty i skalę 75mm to ten model jest wart waszej uwagi.PACKAGING: 5/5
CASTING QUALITY: 5/5
SCULPTING QUALITY: 5/5
PAINTABILITY: 3/5
OVERALL SCORE: 18/20


Have fun painting,
ARBAL