Jacobite Highlander, 1746 | Coloured Dust

Monday, May 30, 2016

Jacobite Highlander, 1746


Next update in my gallery. A long time ago finished project without better quality photos... My first bust in 1:12 scale. I hope you will like it.

Kolejna aktualizacja mojej galerii. Dawno ukończony projekt, który nie doczekał się lepszej jakości zdjęć... Moje pierwsze popiersie w skali 1:12. Mam nadzieję, że się Wam spodoba.

Related articles on the blog:
Have fun painting,
ARBAL