Painting "Sharpshooter Kelley" (SBS) | Coloured Dust

Thursday, July 7, 2016

Painting "Sharpshooter Kelley" (SBS)


I continue to work on a never-ending project :) As I wrote earlier, after the scenic base, it's  time to paint figures. Today I'll show you the "step by step" process of  painting "Sharpshooter Kelley" from Nuts Planet.

Kontynuuję pracę nad niekończącym sie projektem :) Tak jak pisałem wczesniej, po wykonaniu podstawki przyszedł czas na figurki. Dzisiaj zaprezentuję Wam proces "krok po kroku" z pomalowania "Sharpshooter Kelley" od Nuts Planet.

Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share the SBS to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten SBS znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

In the text pasted on the images are a few typos. I'm sorry for that but I had no more energy for correction ...
W tekście wklejonym do zdjęć jest kilka literówek. Przepraszam za to ale nie miałem juz siły na korekcje...


To paint this miniature I've used only Acrylicos Vallejo paints.


Model review:How to paint black lines :)You can read about scenic base preparation here:


Thx for watching :)


Have fun painting,
ARBAL