INBOX063 - Secret Agent Aida (Nuts Planet T75007) | Coloured Dust

Friday, October 7, 2016

INBOX063 - Secret Agent Aida (Nuts Planet T75007)


I'm back to painting figures and catching up. Today I'll show you an interesting figurine in scale 75mm from Nuts Planet.

Powróciłem do malowania figurek i nadrabiam zaległości. Dzisiaj zaprezentuję Wam ciekawą figurke w skali 75mm od Nuts Planet.


Photo from www.nutsplanet.com


Miniature as always in the case of NutsPlanet is packed in a sturdy blue cardboard box. On the box we find the boxart, painted by Ki Yeol Yoon

Figurka jak zawsze w przypadku NutsPlanet zapakowana jest w solidne, niebieskie, kartonowe pudełko. Na pudełku znajdziemy boxart, pomalowany przez  Ki Yeol Yoon.

Secret Agent Aida (Nuts Planet T75007)
Secret Agent Aida (Nuts Planet T75007)

Inside we will find 7 parts protected by sponge.
W środku znajdziemy 7 części zabezpieczonych gąbką.

Secret Agent Aida (Nuts Planet T75007)


The kit also include a simple scenic base. You can use them if you don't want to create your own.
W zestawie znajdziemy również prostą podstawkę sceniczną. Możecie ja użyć jeśli nie chcecie stworzyć swojej własnej.


Let's look at same Aida figure. Please note that this model was sculpted digitally. Then printed and cast in resin. For this reason, the pictures below you will notice a lot of fine details.

Przyjrzyjmy się samej figurce Aidy. Należy pamiętać, że model ten został wyrzeźbiony całkowicie cyfrowo. Następnie wydrukowany i odlany w żywicy. Z tego powodu na poniższych zdjęciach zauważycie sporo drobnych detali.

Secret Agent Aida (Nuts Planet T75007)


All the pieces fit together perfectly.
Wszystkie elementy pasują do siebie idealnie.

Secret Agent Aida (Nuts Planet T75007)


Weapons held by Aida in hand we need to assembly from few elements.
Broń trzymaną przez Aidę w ręce musimy złożyc z kilku elementów. 


The figurine is ready to paint :)
Figurka jest gotowa do pomalowania :)

Secret Agent Aida (Nuts Planet T75007)PACKAGING: 5/5
CASTING QUALITY: 5/5
SCULPTING QUALITY: 5/5
PAINTABILITY: 4/5
OVERALL SCORE: 19/20


Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak