Miniature Leaf Punches (PK-PRO) | Coloured Dust

Monday, October 10, 2016

Miniature Leaf Punches (PK-PRO)


Probably many of you have already contact with the miniature leaf punches. This brilliant in its simplicity patent became popular several months ago. Certainly many of you were using on their bases or dioramas leaves imitation. The most popular way to do this is use a birch seeds. These punches (cutters), allow to obtain much better results. Let's take a look on punches offered by the online store PK-PRO.

Zapewne wielu z Was zetknęło się już z wycinarkami do tworzenia miniaturowych liści. Ten genialny w swojej prostocie patent stał się popularny wiele miesięcy temu. Napewno nie jeden raz używaliście na swoich podstawkach czy dioramach imitacji liści. Najpopularniejszy sposób to nasiona brzozy. Te wycinarki pozwalają jednak na uzyskanie znacznie lepszych efektów. Przyjrzyjmy się wycinarkom oferowanym przez sklep internetowy PK-PRO.Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this review to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie tą recenzję znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.toFrom PK-PRO website:

PK-Punches are perfect to create a large number of miniature sheets in a short time. The leaves created are suitable for use in scale 1/35, 1/43, 1/48 and 1/50 (corresponding to 54, 32 and 28 mm miniatures). PK-Punches can be used with different types of materials such as natural leaves, paper or thin cardboard. 


To achieve a natural result the use of natural dried leaves in various colors is recommended. In order to maintain the natural color of the leaves pre- and post-treatment is necessary. First let the leaves dry in a book or a stack of papers. Change the papers regularly to prevent rotting. Once the leaves are dry, you can produce any amount leaves for your miniatures bases or diorama. 


In order to fix the leaves wood glue (PVA Glue) or PK-superglue is recommended. After gluing the leaves small correction work can be done with acrylic paint. After the connecting we recommend the use of a transparent varnish in order to prevent the leaves from decaying or damage. Water based acrylic varnishes are in matt, gloss or satin are suitable.

Probably if you have small children at home and they like art classes, it had dealing with paper cutting "machines". They allow you to cut hearts, musical notes, etc. in the paper. When I bought it the first time for my child I wondered how to use them for a hobby. Designs, however, were totally useless in my projects.

Prawdopodobnie jeśli macie w domu małe dzieci i lubią one zajęcia plastyczne, to zetknęliście się z wycinarkami wzorków w papierze. Pozwalają one na wycinanie serduszek, nutek itp. z papieru. Kiedy zakupiłem je pierwszy raz dla moich dzieci zastanawiałem się jak je wykorzystać do naszego hobby. Wzory były jednak totalnie bezużyteczne w moich projektach.
Frankly, I wondered, that none of the modelers not invented yet similar devices for cutting, eg. leaves. A few months later I found on the internet first leaves cutters (punches). In the picture below you can see the difference. The principle of operation is identical.

Szczerze mówiąc dziwiłem się, że nikt z modelarzy nie wymyślił jeszcze podobnych przyrządów do wycinania np. liści. Kilka miesięcy później znalazłem w internecie pierwsze wycinarki do liści. Na zdjęciu poniżej możecie zobaczyć różnicę. Zasada działania jest identyczna.

Purchased punches from PK-PRO dtore reached me safely in a few days.
Kupione wycinarki w sklepie PK-PRO dotarły do mnie bezpiecznie w kilka dni.


PK-PRO offers three models of punches. They have different patterns of leaves. Each allows you to cut four different designs.


PK-PRO oferuje trzy modele wycinarek, Różnią się one wzorami liści. Każda pozwala na wycięcie czterech różnych wzorów.As you can see punches ar small. Its size is about 4,5x3 cm. Housed in a closed hand.
Jak widzicie wycinarka jest niewielka. Jej rozmiary to około 4,5x3 cm. Mieści się w zamkniętej dłoni.


Miniature leaves can be cut from colored paper or true, natural leaves. I'll write about this later. For these tests I used a green cardboard. Let's look at each punch.


Miniaturowe liście możemy wycinać z kolorowego papieru lub z prawdziwych, naturalnych liści. O tym napisze jednak później. Do poniższych testów użyłem zielonej tektury. Przyjrzyjmy się poszczególnym wycinarką.
PK-Punch - Miniature-Leaf-Punch-No. 1 - (4xLeaves-Mix)
Item number: PK-Punch-001

Photo is from www.pk-pro.dePK-Punch - Miniature-Leaf-Punch-No. 2 - (4xLeaves-Mix)
Item number: PK-Punch-002

Photo is from www.pk-pro.dePK-Punch - Miniature-Leaf-Punch-No. 3 - (4xLeaves-Mix)
Item number: PK-Punch-003

Photo is from www.pk-pro.de
Time for some tests. As you can see the leaves are very small. I think they are ideal for all popular scales of figures 28, 32, 54, 75, 90 mm.

Czas na kilka testów. Jak widzicie liscie są bardzo małe. Według mnie idealnie nadają się do wszystkich popularnych skal figurek 28, 32, 54, 75, 90 mm.The easiest way to get better results is to use real leaves. Especially at autumn we have available a wide range of colors.

Najprostszym sposobem uzyskania lepszych efektów jest użycie prawdziwych liści. Szczególnie jesienią mamy dostępną szeroką gammę kolorów. 


Dry leaves, however, are fragile. It was necessary to secure them for example using varnish. In my opinion this is not the best way. Soon I'll show you on the pages of this blog how to get much better results using those punches. Look out for the tutorial :)

Suche liście są jednak kruche. Należąło by je zabezpieczyć np. lakierem. W mojej opinii nie jest to najlepszy sposób. Niedługo pokażę Wam na łamach tego bloga jak uzyskać znacznie lepsze efekty z użyciem tych wicinarek. Wypatrujcie tutoriala :)I highly recommend you those punches. You can by those Miniature Leaf Punches in PK-PRO online store HERE. Or maybe you already have similar "instruments" from another company? What quality they are? What's your patent to notch the most attractive miniature leafes?

Szczerze polecam wam wycinarki do liści. Możecie je zakupić w sklepie internetowym PK-PRO TUTAJ. A może posiadacie już podobne przyrządy innej firmy? Jak się Wam sprawdzają, jaki macie patent na wycięcie najbardziej atrakcyjnych liści?
Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak