INBOX064 - Clever Hunter (Nuts Planet T75004) | Coloured Dust

Wednesday, October 26, 2016

INBOX064 - Clever Hunter (Nuts Planet T75004)


This time I'll show you next interesting figurine in scale 75mm from Nuts Planet.

Tym razem zaprezentuję Wam kolejną ciekawą figurkę w skali 75mm od Nuts Planet.


Photo from www.nutsplanet.com

Miniature as always in the case of NutsPlanet is packed in a sturdy blue cardboard box. On the box we find the boxart, painted by Ki Yeol Yoon

Figurka jak zawsze w przypadku NutsPlanet zapakowana jest w solidne, niebieskie, kartonowe pudełko. Na pudełku znajdziemy boxart, pomalowany przez  Ki Yeol Yoon.


Inside we will find 19 parts protected by sponge.
W środku znajdziemy 19 części zabezpieczonych gąbką.The kit also include a simple scenic base. You can use them if you don't want to create your own.
W zestawie znajdziemy również prostą podstawkę sceniczną. Możecie ja użyć jeśli nie chcecie stworzyć swojej własnej.


Let's look at Clever hunter figure. Please note that this model was sculpted digitally. Then printed and cast in resin. For this reason, the pictures below you will notice a lot of fine details.

Przyjrzyjmy się samej figurce Clever Hunter. Należy pamiętać, że model ten został wyrzeźbiony całkowicie cyfrowo. Następnie wydrukowany i odlany w żywicy. Z tego powodu na poniższych zdjęciach zauważycie sporo drobnych detali.


In the kit you will find two heads options.
W zestawie znajdziemy dwie głowy do wyboru.
All the pieces fit together perfectly.
Wszystkie elementy pasują do siebie idealnie.


In the kit you will find two right arms option.
W zestawie znajdziemy również dwie opcje prawego ramienia do wyboru.


One of the arm require a small correction.
Jedno ramie wymaga niewielkiej korekty.


The following figure assembled in one of the option.
Poniżej figurka zmontowana w jednej z opcji.


The barrel of the gun requires a small correction.
Lufa karabinu wymaga niewielkiej korekty.The lamp held by Clever Hunter in hand we need to assembly from few elements.
Lampę trzymaną przez postać w ręce musimy złożyc z kilku elementów. 


Backpack.
Plecak.


Figurine is very nice to the paint. The cast quality is on high level. Only a few elements requires a small correction. Thanks to a few option to choose (arms, heads) we can create a figure in a different climate. Only from us depends what scene with this mianiture we will create. I've already started painting :)

Figurka ta jest bardzo przyjemna w malowaniu. Jest bardzo dobrze odlana. Tylko kilka elementów wymaga niewielkiej korekty. Dzięki kilku opcją do wyboru (ręce, głowa) możemy stworzyć figurkę w różnym klimacie. Tylko od nas zależy jaką scenkę z jej udziałem wymyślimy. Już zacząłem jej malowanie :)


Film zamieszczony przez użytkownika ARBAL (@coloureddust)


PACKAGING: 4/5
CASTING QUALITY: 5/5
SCULPTING QUALITY: 5/5
PAINTABILITY: 5/5
OVERALL SCORE: 19/20Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak