INBOX070 - Anti Robot Squad Sergeant (Nuts Planet GC-B001) | Coloured Dust

Thursday, March 9, 2017

INBOX070 - Anti Robot Squad Sergeant (Nuts Planet GC-B001)


I'll show you SF bust from Nuts Planet - Anti Robot Squad Sergeant (Nuts Planet GC-B001). The bust is manufactured in 1:10 scale and molded in a high quality resin.

Pokażę wam dzisiaj popiersie SF od Nuts Planet - Anti Robot Squad Sergeant (Nuts Planet GC-B001). Popiersie jest wykonane w skali 1:10 i odlane z wysokiej jakości żywicy.


Photo from www.nutsplanet.com


Bust as always in the case of Nuts Planet is packed in a sturdy blue cardboard box. On the box we find the boxart, painted by Ki yeol Yoon.

Popiersie jak zawsze w przypadku Nuts Planet zapakowana jest w solidne, niebieskie, kartonowe pudełko. Na pudełku znajdziemy boxart, pomalowany przez Ki yeol Yoon.


Inside we will find 13 parts protected by sponge.
W środku znajdziemy 13 części zabezpieczonych gąbką.Bust is made in 1:10 scale with high quality resin. 
Popiersie wykonane jest w skali 1:10 z wysokiej jakości żywicy.


Expressive facial features are what will make the face painting interesting and enjoyable.
Rysy twarz są wyraziste co spowoduje, iż malowanie twarzy będzie ciekawe i przyjemne.Place for attaching the head is done in this way that the head is always fasten in the correct position.
Miejsce na przymocowanie głowy zrobione jest tak, że głowę zawsze przymocujemy w prawidłowej pozycji.


We can also find a small cigar.
Znajdziemy tu również małe cygaro.


Some places require minor corrections.
Kilka miejsc wymaga niewielkiej korekty.


Details are very clear.
Detale są bardzo wyraźne.Right hand.

Right hand.

Sword.

Sword.

As always in kits from Nuts Planet we can find the element to easly mount a bust on pedestal.
Jak zawsze w przypadku popiersi od Nuts Planet w zestawie znajdziemy element pozwalający zamontować popiersie w piedestale.


Armlet.

Right arm.

Na lewym ramieniu znajdziemy nadlewkę, którą trzeba usunąć,
On the left shoulder find a glyph that must be removed,


Left arm.

The holes in the body will help us to properly stick arm.
Otwory w ciele pomogą nam odpowiednio przykleić ramię.


This element also requires minor correction.
Ten element również wymaga niewielkiej korekty.Summarizing, another successful bust from Nuts Planet. As usual, excellent quality, excellent cast and the amazing attention to details. Large areas where we can play with weathering. I highly recommend. But remember this is really big bust that require a lot of work. 

Podsumowując, kolejne udane popiersie od Nuts Planet. Jak zwykle doskonała jakość odlewu i niesamowita dbałość o szczegóły. Duże powierzchnie gdzie możemy pobawić się w weathering. Szczerze polecam. Ale pamiętajcie to naprawdę duże popiersie wymagające bardzo dużo pracy.


PACKAGING: 5/5
CASTING QUALITY: 4/5
SCULPTING QUALITY: 4/5
PAINTABILITY: 5/5
OVERALL SCORE: 18/20


Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak