Painting "The Guardian" (SBS) | Coloured Dust

Wednesday, March 15, 2017

Painting "The Guardian" (SBS)

"The Guardian" is a project that I've done with large intervals for almost 6 months. Finally I decided to finish it. While working on a project I made a lot of photos. I created also a tutorial about painting wooden barrels. I created two additional video. They are not high quality but can anyone clearly shows how I work with the airbrush. I invite you to look at 59 photos and 3 videos in this SBS :) I hope that this material will be useful for you. If you have any questions, as always leave it in the comments of this post.

"The Guardian" to projekt, który robiłem z dużymi przerwami prawie 6 miesięcy. W końcu postanowiłem go ukończyć. W czasie pracy nad projektem wykonałem dużo zdjęć. Powstał też poradnik o malowaniu drewnianych beczek. Zmontowałem również dwa dodatkowe filmiki video. Nie są one wysokiej jakości ale może komuś zobrazują w jaki sposób pracuję używając aerografu. Zapraszam więc do obejrzenia 59 zdjęć i 3 filmów w tym SBS :) Mam nadzieję, że ten materiał będzie dla Was przydatny. Jeśli macie jakieś pytania to jak zawsze pozostawcie je w komentarzach do tego posta.

Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share the SBS to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten SBS znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

The review of used miniature you can read here:
For pedestal I've used:


For building wall I've used mini bricks:


I've used plastic window from old Games Workshop bits...


I've used Super Glue to connect bricks and build the wall.

I've planned to use resin barrels.
I'v eused metal brush to damage bricks and add textures to bricks surface.


I've painted base colors on base using airbrush.
You can watch short movie from this process.
Scenic base is almost painted.
I've started working on miniatures.
Again you can watch short film about painting white color using airbrush.

I've painted resin barrels.
You can go to my old tutorial about this with additional photos here:
How to paint a wooden barrel?
and watch the movie.


Barrels on place.I attached first miniature to scenic base.I planned to add to the back of the scenic base something like painted background or the figure of a monster but gave up thet idea.
I've painted second miniature.I've added details like Poison Ivy, leaves, small stones and dry pigments on to the base.


The project is finished after 6 months with big breaks :)
Hope you like it :)

Thx for watching :)


Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak