Vallejo - Pigment Sets (March 2017) | Coloured Dust

Wednesday, March 29, 2017

Vallejo - Pigment Sets (March 2017)

March ends so it's good moment to check out the current Vallejo product catalog released in January this year. Let's take a look at the new and refreshing positions.

Kończy się właśnie marzec więc to dobry moment aby zajrzeć w aktualny katalog produktów firmy Vallejo wydany w styczniu tego roku. Przyjrzyjmy się nowym i odświeżonym pozycjom.


My previous reviews of Vallejo products worth reading:
Moja poprzednie recenzja produktów Vallejo warte przeczytania:
I have prepared a short video for you. Let's move together the pages of the new catalogue.
Przygotowałem dla Was krótki filmik. Przerzućmy razem strony nowego katalogu.


This is first totally new set which i have found in January 2017 catalogue that get my attention - "Mud & Puddles". Why? Because I really like creating scenic bases and those new diorama effects products are really amazing. I have a full set of these effects but I have not had time to review them for you. If you read my "step by step" articles then you've definitely noticed that I use it.

Jako pierwszy zupełnie nowy zestaw, który znalazłem w katalogu z stycznia 2017 i który zwrócił moją uwagę  - "Mud & Puddles". Czemu? Bo naprawdę lubię tworzyć sceniczne podstawki i małe dioramy, a nowe produkty "Diorama Effects" są naprawdę godne uwagi. Posiadam pełen zestaw tych efektów ale nie miałem jeszcze czasu zrecenzować ich dla Was. Jeśli czytacie moje relacje "step by step" to na pewno zauważyliście, że je wykorzystuje.
"Mud & Puddles" set in Catalogue 2017.


Mud & Puddles

A selection of 4 auxiliary products for the effects of wet Mud & Puddles on models and dioramas. This new set includes a step by step guide by Chema Cabrero to assist in creating the desired effects. This new set replaces earlier version (Ref. 73195) and include in some cases new colors.


A must have set. You have still water, water effect and mud redy to use directly from the box.
Zestaw "must have". Otrzymujemy still water, water effect i błoto gotowe do użycia prosto z pudełka.

Step by step guide by Chema Cabrero.


The next new products (or new version of old products) are pigment sets.
Następne nowe produkty (lub raczej nowa wersja starych produktów) to zestawy pigmentów. 

Catalogue 2016 versus Catalogue 2017.


Mud & Sand

New packaging for Pigment Set “Mud & Sand”. This new presentation allows you to hang the set on vertical display hooks. The pigment set includes a step by step guide by Chema Cabrero to assist in creating the effects of mud and sand on models and dioramas. This new set replaces earlier version (ref. 73197).
Colors
73.102Light Yellow Ochre
73.109Natural Umber
73.104Light Sienna
73.113Light Slate Grey


Step by step guide by Chema Cabrero.


Dust & Dirt

New Pigment Set “Dust & Dirt”. This new presentation allows you to hang the set on vertical display hooks. The pigment set includes a step by step guide by Chema Cabrero to assist in creating the effects of Dust & Dirt on models and dioramas.
Colors
73.121Desert Dust
73.103Dark Yellow Ochre
73.110Burnt Umber
73.115Natural Iron Oxide


Step by step guide by Chema Cabrero.Stone & Cement

New packaging for Pigment Set “Stone & Cement”. This new presentation allows you to hang the set on vertical display hooks. The pigment set includes a step by step guide by Chema Cabrero to assist in creating the effects of stone and cement on models and dioramas. This new set replaces earlier version (ref. 73198).
Colors
73.121Desert Dust
73.104Light Sienna
73.105Natural Sienna
73.114Dark Slate Grey


Step by step guide by Chema Cabrero.Soot & Ashes

New packaging for Pigment Set “Soot & Ashes”. This new presentation allows you to hang the set on vertical display hooks. The pigment set includes a step by step guide by Chema Cabrero to assist in creating the effects of soot and ashes on models and dioramas. This new set replaces earlier version (ref. 73199).
Colors
73.101Titanium White
73.116Carbon Black (Smoke Black)
73.113Light Slate Grey
73.111Green Earth


Step by step guide by Chema Cabrero.Rust & Corrosion

New packaging for Pigment Set “Rust & Corrosion”.  This new presentation allows you to hang the set on vertical display hooks. The pigment set includes a step by step guide by Chema Cabrero to assist in creating the effects of rust and corrosion on models and dioramas. This new set replaces earlier version (ref. 73196).
Colors
73.108Brown Iron Oxide
73.120Old Rust
73.117Rust
73.118New RustStep by step guide by Chema Cabrero.And the last, new interesting for me, position in January 2017 catalogue are alcohol paints. They have been labeled as "new formula" but I have not tested them yet...

Ostatnia, nowa, interesująca mnie pozycja w katalogu Styczeń 2017 to farby alkoholowe. Zostały oznaczone jako "new formula" ale jeszcze ich nie przetestowałem...


Gold, Silver & Copper

Liquid Gold, a selection of 4 metallic colors for figures and model kits, perfect for painting armor, swords, and all precious metal surfaces. Formulated with metallic pigments in an alcohol base, and soluble only in alcohol, these colors are infinitely more brilliant than their water-based counterparts, and absolutely permanent and light fast. This new set includes a step by step guide by Federico Collada to assist in creating the desired effects. This new set replaces earlier version.
If you don't know alcohol paint (and how to use them) you can read old tutorial written for me by Tomek:Step by step guide by Federico Collada.


As you can see, there is not much new products here. But if you have not used pigments yet or are planning to buy them then this is a good proposition for you. These sets are now well thought out and additionally contain simple but useful step by step guides. So you can choose the right set for your needs. Particularly interesting is the set of "Mud & Puddles". Thanks to it, you can create interesting effects of mud, puddles etc. And try Diorama Effects if you have not had the opportunity yet. In summary, I recommend these sets especially for beginners or that of you who plan to enlarge the "collection" of pigments.

Jak widzicie niewiele tutaj nowości. Jeśli jednak nie używaliście jeszcze pigmentów lub planujecie dopiero ich zakup to to jest dobra propozycja dla Was. Zestawy te są teraz dobrze przemyślane i dodatkowo zawierają proste ale użyteczne poradniki "step by step". Możecie więc dobrać odpowiedni zestaw do waszych potrzeb. W szczególności interesujący jest zestaw "Mud & Puddles". Dzięki niemu możecie stworzyć ciekawe efekty błota, kałuż etc. i dodatkowo wypróbować "Diorama Effects" jeśli nie mieliście jeszcze takiej okazji. Reasumując, polecam te zestawy szczególnie początkującym lub osobą, lub tym z Was którzy planują powiększenie "kolekcji" pigmentów.

Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak