Brush Box (HobbyZone) | Coloured Dust

Thursday, April 13, 2017

Brush Box (HobbyZone)

I have not written a product review for a long time. But a good opportunity has come, because today Hobby Zone has launched a "Brush Box". I had the opportunity to be one of his first testers. In this post you will find a 13 minute film in which I will show you how to assemble this product by yourself.

Już dawno nie napisałem dla Was recenzji produktu. Nadarzyła się jednak dobra okazja bo dzisiaj firma Hobby Zone wprowadziła do sprzedaży "Piórnik na pędzle". Miałem okazję być jednym z jego pierwszych testerów. W tym poście znajdziecie 13 minutowy film, w którym pokażę Wam jak samodzielnie zmontować ten produkt.

Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share the SBS to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten SBS znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 


Below you will find some additional photos of the brush box.
Poniżej znajdziecie kilka dodatkowych zdjęć piórnika.

The most important element of the brush box are four neodymium magnets.
Najważniejszym elementem konstrukcji piórnika są cztery magnesy neodymowe.


In 2013 I reviewed for you a similar product Brush Box from PK-PRO. Similar because they are really two completely different solutions. Below are some pictures comparing their size and interior.

W 2013 roku zrecenzowałem dla Was  podobny produkt Brush Box od PK-PRO. Podobny bo to tak naprawdę dwa zupełnie inne rozwiązania. Poniżej kilka zdjęć porównujących ich wielkość i wnętrze.
As you can see the Brush Box from Hobby Zone is smaller than PK-PRO. We do not hide as many tools like in PK-PRO's Brush Box, but it will perfectly safeguard our most valuable brushes while traveling.

Jak widać piórnik od Hobby Zone jest mniejszy niż PK-PRO. Nie schowamy w nim tyle narzędzi co w piórniku od PK-PRO ale doskonale zapewni on bezpieczeństwo naszym najcenniejszym pędzlom w czasie podróży.


If you are looking for a box for storing brushes or securing them on the go, "Brush Box" from Hobby Zone  is an interesting proposition. It is also an alternative to other similar products available on the market. The use of neodymium magnets is an innovative approach to this topic. I think it's worth a look at the new Hobby Zone product.

Jeśli poszukujecie piórnika, pudełka do przechowywania pędzli lub zabezpieczenia ich w czasie podróży to "Piórnik na pędzle" od Hobby Zone jest ciekawą propozycją. Stanowi jednocześnie alternatywę dla innych, podobnych produktów dostępnych na rynku. Użycie magnesów neodymowych jest innowacyjnym podejściem do tego tematu. Myślę, że warto zainteresować się nowym produktem od Hobby Zone.


Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak