INBOX071 - The Witch King (Rage Craft) | Coloured Dust

Friday, May 5, 2017

INBOX071 - The Witch King (Rage Craft)


This time, it will be a bit unusual for me. I will show you today 32mm figurine. As you probably noticed, following my blog, the last such small figurine, I painted in 2013 :) In my hands, however, now is a mini from the Polish company Rage Craft. Model that was sculpted using 3D software. I must admit that he made a very positive impression on me.

Tym razem, będzie trochę nietypowo jak dla mnie. Pokażę Wam dzisiaj figurkę w skali 32mm. Jak zapewne zauważyliście śledząc mój blog, ostatnią tak mała figurkę, pomalowałem w 2013 roku :) W moje ręce trafiła jednak figurka polskiej firmy Rage Craft. Model ten został wyrzeźbiony za pomocą oprogramowania 3D. Muszę przyznać, że zrobiła na mnie bardzo pozytywne wrażenie.

Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this INBOX to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten INBOX znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

The figure is packed in a small cardboard box. On the one hand we find the company logo, and on the other graphics of the model render "The Witch King".

Figurka zapakowana jest w małe, kartonowe pudełko. Z jednej strony znajdziemy logo firmy, a z drugiej render modelu "The Witch King". 

Witch King (Rage Craft)

The "The Witch King" can be assembled in several variants. We have two types of weapon and two types of head. Below you will find two renders presenting two possible options.

Figurkę "The Witch King" można złożyć w kilku wariantach. Do dyspozycji mamy dwa rodzaje broni i dwa rodzaje głów. Poniżej znajdziecie dwa rendery prezentujące dwie możliwe opcje.Inside the box there is a sponge that secures the model. All parts of the figurines are enclosed in foil pouch.
W środku pudełka znajduje się gąbka zabezpieczająca model. Wszystkie części figurki zamknięte są w woreczku foliowym.In the box we also find a round plastic base.
W pudełku znajdziemy również okrągłą, plastikową podstawkę.


In the box we find 6 parts.
W pudełku znajdziemy 6 części.

Witch King (Rage Craft)

Witch King (Rage Craft)


The figure is cast in high quality resin.
Figurka wykonana jest z wysokiej jakości żywicy.
Right arm.

Right arm.

Left arm.

Left arm.

On the next two photos you can see small castings "errors" on the weapon and the left shoulder. I have not found any other places that require correction.

Na dwóch kolejnych zdjęciach widać niewielkie błędy odlewu na broni i lewym barku. Nie znalazłem żadnych innych miejsc, które wymagają korekty.
Below are two sample variants of model assembly. Items are connected by me using Blu Tack.
Poniżej dwa przykładowe warianty złożenia modelu. Elementy połączyłem za pomocą Blu Tack.

Witch King (Rage Craft)

Witch King (Rage Craft)

Witch King (Rage Craft)

Witch King (Rage Craft)

As I mentioned at the beginning, I am not currently a fan of a small scale like 32mm. "The Witch King" model from Rage Craft made me want to try again with small figurines. The quality of figurine casting in resin is very good. The amount of detail that has been pushed on such a small model is really huge. These details are very expressive and the surfaces are smooth. This makes thet the work with this model should be a pleasure. I invite you to the Rage Craft online store because you will find there some other interesting figurines. From my information it appears that soon there will also be new models availabe :)

Jak już wspominałem na wstępie, aktualnie nie jestem fanem tak małej skali jak 32mm. Model "The Witch King" od Rage Craft spowodował, że mam jednak ochotę ponownie spróbować swoich sił z małymi figurkami. Jakość odlania figurki w żywicy jest bardzo dobra. Ilość detali jakie upchnięto na tak małym modelu jest naprawdę ogromna. Detale te są bardzo wyraziste, a powierzchnie gładkie. To wszystko powoduje, że model praca z tym modelem powinna być przyjemnością. Zapraszam Was do sklepu on line Rage Craft bo znajdziecie tam kilka innych ciekawych figurek. Z moich informacji wynika, że wkrótce pojawią tam również nowe figurki :)PACKAGING: 5/5
CASTING QUALITY: 4/5
SCULPTING QUALITY: 5/5
PAINTABILITY: 5/5
OVERALL SCORE: 19/20
Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak