How to make a base with concrete? | Coloured Dust

Thursday, September 27, 2018

How to make a base with concrete?

"Step by Step" tutorial about creating scenic base with concrete. Method described can be used for figures in various scale.

"Krok po kroku" o tworzeniu scenicznej podstawki z betonem w tle. Opisany sposób może być użyty do figurek w każdej skali.Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share thisarticle to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykuł znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. Postaw mi kawę na buycoffee.toThe inspiration for this work comes from another blog – The Brush Brothers - but I decided to develop their idea a bit more and create a piece of old, damaged reinforced concrete.

Do wykonania tej podstawki zainspirował mnie poradnik z bloga The Brush Brothers. Postanowiłem jednak trochę rozwinąć ten pomysł i stworzyć kawałek starego, zbrojonego betonu.

1. What you will need:
Co będziemy potrzebować:

- plaster (preferably a quick drying and hard when dry)
- rectangle form (I use old plastic figurine package)
- copper wire
- brush with metal bristles
- pliers
- pigments (optional)
- Super Glue
- PVA glue or "Gravel & Sand Fixer" (optional)

- gips (najlepiej szybkoschnący i twardy po zaschnięciu)
- stare, plastikowe opakowanie po figurkach
- drut
- szczotka z metalowym włosiem
- obcęgi
- pigmenty (opcjonalnie)
- Super Glue
- Wikol lub "Gravel&Sand Fixer" (opcjonalnie)


2. Cut the wire. It will further serve as material for the reinforcement of concrete.
Docinamy drut, z którego zrobimy zbrojenie.


3. Prepare the plaster mixture. Best if not too watery.
Przygotowujemy gips. Najlepiej, żeby nie był zbyt rzadki.


4. Pour the liquid plaster out into a rectangle form. I used old plastic figurine package and it worked well.
Wylewamy gips do formy (np. starego plastikowego blistra po figurkach).


5. Wait till the mixture dries.
Czekamy, aż pierwsza warstwa lekko przyschnie.


6. Make reinforcement of your future concrete out of the wires cut earlier. I used refference photos from Internet to see how this should look like.

Z przygotowanych drutów ułożymy zbrojenie. W tym celu wyszukałem w internecie zdjęcie referencyjne. Pominąłem jednak łączenie drutów w miejscach gdzie się stykają.

Reference photo.

First layer of concrete must be thick enough for the wires not to fall to the bottom.Pierwsza warstwa gipsu musi na tyle zgęstnieć, żeby druty nie spadły na dno.


7. Pour the rest of the plaster out into the form.
Wylewamy reszte gipsu.


8. If necessary you can level the surface and then leave the form till it dries. In my case that took 2 days (I used a finishing coar used for walls renovation).

Jeśli to potrzebne, możemy wyrównać powierzchnię. Pozostawiamy wszystko, aż wyschnie. W moim przypadku trwało to 2dni (zastosowałem gładź szpachlową zamiast gipsu).


9. Take the dried plaster out from the form.
Zaschnięty gips wyciągamy z formy.


10. With the use of a metal brush give proper facture to the plaster surface. Round moves work perfectly here.
Starą szczotką z metalowym włosiem, nadamy powierzchnia odpowiednia fakturę. Sprawdzają się tutaj okrężne ruchy.


11. Now, to make the reinforcement visible, break the almost ready concrete imitation. In my case it already started to rust naturally!

Teraz, możemy np.: połamać naszą imitację betonu. Ja chciałem, aby zbrojenie było widoczne. Jak widzicie zbrojenie w naturalny sposób zaczęło rdzewieć!


12. To strengthen the cosntruction I soaked it with "Gravel&Sand Fixer". You can also used PVA glue for this purpose.

Postanowiłem wzmocnić całą konstrukcję, Nasączyłem ją "Gravel&Sand Fixer". Można tez zastosować rozwodniony klej typu wikol.


13. I placed the plaster on the base with the use of Super Glue. I used Super Glue as well to further strangthen my “concrete”.

Umieściłem "beton" na piedestale. W tym celu użyłem dużej ilości Super Glue. Użyłem również Super Glue do ponownego wzmocnienia całej konstrukcji.


14. All you need to do now is to paint the base. For weathering I used AK-Interactive effects, imitating rust as well as various pigments shades.

Pozostało już tylko pomalować całą podstawkę. Do weatheringu użyłem efektów AK-Interactive, imitujących rdzę oraz różnych odcieni pigmentów.
OPTIONAL VERSION
WERSJA OPCJONALNA

After finishing this base I came to the conclusion that this idea can be further improved and done in an easier way. Liquid plaster can be mixed with the dry pigments already. This way, you immediately give your concrete right color. Most importantly, you get natural rusty bars and marks on the plaster, which do not require further painting. Some washes and drybrush on the concrete and that should be it. I encourage you to experimenting!

Po wykonaniu podstawki doszedłem do wniosku, że można to wykonać jeszcze lepiej i łatwiej. Gips można wymieszać z suchymi pigmentami. W ten sposób, od razu uzyskamy budulec odpowiedniego koloru. Co najważniejsze, uzyskamy naturalnie zardzewiałe pręty i ślady na gipsie, nie wymagające większego malowania. Wystarczy parę washy i drybrush na samym betonie. Myślę, że warto poeksperymentować.


EXAMPLES
PRZYKŁADY


Have fun painting,
ARBAL