INBOX077 - ONIBI (NP-B035) | Coloured Dust

Thursday, January 3, 2019

INBOX077 - ONIBI (NP-B035)This time, another review of the bust from Nuts Planet. Yes I know, I paint and review a lot models of this company for you. The reason is simple - they are amazing quality and everyone can find an interesting model in their offer. So let's look at "ONIBI" on a scale 1:12 sculpted by Jun-Sik Ahn.

Tym razem kolejna recenzja popiersia w od Nuts Planet. Tak wiem, dużo maluję i recenzuję dla Was modeli tej firmy. Przyczyna jest prosta - są niesamowitej jakości i każdy z Was znajdzie w ich ofercie model dla siebie. Zatem przyjrzyjmy się "ONIBI" w skali 1:12 wyrzeźbionej przez Jun-Sik Ahn.Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this review to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie tą recenzję znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 

Postaw mi kawę na buycoffee.to[NP-B035] ONIBI
CODE : NP-B035
SCULPTOR : Jun Sik Ahn
PAINTER : MH Hwang
SCALE : 1/12
PIECE : 7
MATERIAL : Gray Resin


Bust as always in the case of NutsPlanet is packed in a sturdy blue cardboard box. On the box we find the boxart, painted by Myeong-Ha Hwang.

Popiersie jak zawsze w przypadku NutsPlanet zapakowana jest w solidne, niebieskie, kartonowe pudełko. Na pudełku znajdziemy boxart, pomalowany przez Myeong-Ha Hwang.


Inside the box we will find 7 parts protected by sponge.
W środku pudełka znajdziemy 7 części zabezpieczonych gąbką.


Small details are packed in a separate plastic bag.
Małe detale są zapakowane w osobny woreczek foliowy.


Bust is made in 1:12 scale with high quality resin.
Popiersie wykonane jest w skali 1:10 z wysokiej jakości żywicy. 


Details are very clear.
Detale są bardzo wyraźne.


Of course, a few places require a slight correction. Some of these places were created as a result of the model casting process and can not be avoided.

Oczywiście kilka miejsc wymaga drobnej korekty. Niektóre z tych miejsc powstały w wyniku procesu odlewania modelu i nie da sie ich uniknąć.
The right hand is cast from a transparent resin. This is probably the most interesting element of this bust. It requires an unusual approach to painting.

Prawa ręka odlana jest z przezroczystej żywicy. To chyba najciekawszy element tego popiersia. Wymaga niecodziennego podejścia do malowania.


The handle of the swords are quite delicate and require careful processing.
Rękojeści mieczy są dość delikatne i wymagają ostrożnej obróbki.


Summarizing, another successful bust from Nuts Planet. As usual, excellent quality, excellent cast and the amazing attention to details. I highly recommend. 

Podsumowując, kolejne udane popiersie od Nuts Planet. Jak zwykle doskonała jakość odlewu i niesamowita dbałość o szczegóły. Szczerze polecam. 


PACKAGING: 5/5
CASTING QUALITY: 4/5
SCULPTING QUALITY: 5/5
PAINTABILITY: 5/5
OVERALL SCORE: 19/20


Have fun painting,
Michał "ARBAL" Walczak