INBOX082 - INNA (RN estudio MS006) | Coloured Dust

Thursday, March 2, 2023

INBOX082 - INNA (RN estudio MS006)


This time it will be a little different. No text, only pictures. Quick INBOX of another figurine lying in my wardrobe... "INNA", 54mm scale from RN estudio.

Tym razem będzie trochę inaczej. Zero tekstu tylko obrazki. Szybki INBOX kolejnej figurki zalegającej w mojej szafie... "INNA" w skali 54mm od RN estudio.
Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this INBOX to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten INBOX znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 
PACKAGING: 5/5
CASTING QUALITY: 3/5
SCULPTING QUALITY: 5/5
PAINTABILITY: 4/5
OVERALL SCORE: 17/20


Have fun painting,
ARBAL