KONTRAST 2023 | Coloured Dust

Monday, June 5, 2023

KONTRAST 2023


After years of break, I visited a painting competition. This time it was KONTRAST 2023. I was inactive for a few years but what I saw at this festival really surprised me positively. I did not participate in the contest. About 1,400 works submitted for the competition are impressive. A huge number of visitors to the exhibition. Opportunity to do shopping :) Presentations of famous painters etc... It's really hard for me to describe in a few words how good this event was.

Po latach odwiedziłem imprezę malarską. Tym razem był to KONTRAST 2023. Kilka lat byłem nieaktywny ale to co zobaczyłem na tym festiwalu naprawdę pozytywnie mnie zaskoczyło. Nie brałem udziału w konkursie. Około 1400 prac wystawionych do konkurs robi wrażenie. Ogromna ilość odwiedzających wystawę. Możliwość zrobienia zakupów :) Prezentacje znanych malarzy itd... Naprawdę trudno mi opisać w kilku słowach jak dobra była to impreza.Please remember that all of this I give you for free. It would be so nice if you leave a mark in the form of comment and share this article to your friends. If you want to buy me a coffee or a beer the "DONATE" button is below.

Pamiętajcie, że wszystko to daję Wam całkowicie za darmo. Będzie mi więc miło jeśli pozostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i udostępnicie ten artykul znajomym. Jeśli chcecie postawić mi kawę lub piwo przycisk "DONATE" znajduje się poniżej. 
I edited a short film for you with a 360 degree camera. I wanted to show you how many works were in the competition, how many people visited the event and how many attractions awaited everyone.

Zmontowałem dla Was krótki film kamerą 360 stopni. Zależało mi na pokazaniu Wam jak wiele prac było w konkursie, jak wielu ludzi odwiedziło imprezę i jak dużo atrakcji czekało na wszystkich.
I'm adding a few photos. Believe me, there was no chance to photograph all the works.
Dorzucam kilka zdjęć. Uwierzcie mi nie było szans, żeby sfotografował wszystkie prace.BR,
Michał "ARBAL" Walczak