How to make slimy grime effect? | Coloured Dust

Wednesday, December 5, 2012

How to make slimy grime effect?


How to make slimy grime effect on the model.
 
Jak zrobić efekt obślizgłego zabrudzenia na modelu.


Rozpocząłem malowanie figurki wikinga firmy Nocturna Models. Jednym z jej głównych elementów jest część łodzi. Postanowiłem pomalować ją w jak najbardziej realistyczny sposób. W tym celu użyłem efektów firmy AK Interactive. Zdjęcia w tym tutorialu przedstawiają figurkę jeszcze nie w pełni ukończony model. Docelowo użyję jeszcze efektu wody firmy Vallejo. Ale wróćmy do głównego tematu tego krótkiego tutoriala.

I started painting figures Viking Nocturna Models. One of its main components is part of a boat. I decided to paint it in the most realistic way. For this purpose, I used the effects of AK Interactive. Photos in this tutorial show the figure has not yet fully completed model. Ultimately, I will use more of Vallejo water effects. But back to the main topic of this short tutorial.


1. Zanim zaczniemy nakładać jakiekolwiek efekty zabrudzeń, zniszczeń itp. musimy mieć całkowicie pomalowany model. W tym przypadku kadłub statku jest gotowy. Nie zwracaj uwagi na białą podstawkę, będzie pomalowana na samym końcu.

Before we can apply any effects of dirt, damage, etc. we need to be fully painted model. In this case, the hull of the ship is ready. Do not pay attention to the white base will be painted at the end.2. Do zrobienia efektu obślizgłych zielonych zabrudzeń na kadłubie okrętu użyjemy trzech środków firmy AK Interactive:

To do the effect of slimy green stains on the hull of the ship we use three products of AK Interactive:

AK 026 Slimy Grime Dark
AK 027 Slimy Grime Light
AK 011 White Spirit


Te dwa zielonkawe efekty sa bardzo uniwersalne. Można ich użyć na okrętach, budynkach, pojazdach itp. Jeśli jesteś graczem gry Warhammer to są one idealne do uzycia w modelach Nurgla.

These two greenish effects are very versatile. It can be used on ships, buildings, vehicles, etc. If you're a Warhammer player they are perfect for Nurgle models.

3. Zaczynamy od efektu AK 027 Slimy Grime Light. Należy pamiętać, żeby przed użyciem bardzo mocno wstrząsnąć opakowanie i wymieszać jego zawartość! Środek nakładamy pędzlem bezpośrednio z pojemniczka. Nakładamy większą ilość, niż będzie nam to potrzebne. Ewentualny nadmiar usuniemy. Nie musimy się spieszyć czas schnięcia to kilka minut.

We start with the effect of AK 027 Slimy Grime Light. Keep in mind that before you use shake container and mix the contents! The product applied by brush directly from the container.. we put more than we will need it. Remove any excess. We do not need to rush the drying time is a few minutes.


4. W następnym kroku nakładamy punktowo niewielkie ilości AK 026 Slimy Grime Dark w kilku miejscach aby zwiększyć ilość odcieni.

In the next step we put a dotted small amount of AK 026 Slimy Grime Dark at several locations in order to increase the number of tones.


5. Ostatnim krokiem jest rozmazanie nałożonych prędzej środków i usunięcie nadmiaru. Używamy w tym celu najlepiej płaskiego pędzla. Moczymy pędzel w AK 011 White Spirit i rozmazujemy zielony efekt zgodnie z naszymi potrzebami, lub usuwamy jego nadmiar.

The last step is to blend and remov of excess. We use for this purpose the best flat brush. Soak the brush in AK 011 White Spirit and smearing green effect in accordance with our needs, and remove the excess.

6. Całość pozostawiamy do wyschnięcia i ostatecznie możemy pokryć model bezbarwnym matowym lakierem.

The whole is left to dry, and finally we can cover model of clear matt varnish.


Wykonanie tego efektu na modelu zajęło mi około 15 minut.
Execution of this effect on the model it took me less than 15 minutes.


Have fun painting,
ARBAL

P.S.
If you like
my articles, please follow my profile on Facebook and this blog
and leave a comment.

It may also be interested in one of my previous articles - How to make a base with pepper and pigments?