INBOX015 - Cleopatra (Kabuki Models PU5408) | Coloured Dust

Wednesday, March 27, 2013

INBOX015 - Cleopatra (Kabuki Models PU5408)

Another, the latest, a figure of Kabuki Models.

Kolejna, najnowsza, figurka firmy Kabuki Models.
It's already another figure KABUKI MODELS, which reviews on the blog. This model also belongs to the series of Big Sisters. Figure that I show you, is one of the first cast! Note that the box does not even have photos of painted figures (box art).

To już kolejna figurka firmy KABUKI MODELS, którą recenzuje na blogu. Ten model również należy do serii Big Sisters. Figurka, którą Wam pokażę, jest jednym z pierwszych odlewów! Zwróćcie uwagę, że pudełko nie zawiera jeszcze nawet zdjęcia pomalowanej figurki (box art).

Cleopatra
Code: PU5408

Scale: 54
Fabric: urethane resin
Character design: Aurelio Lecis
Sculpture: Juan Navarro Perez 


Figure is packed in plastic blister and secured in of the sponge. Packaging provides high safety during model transport.


Figurka zapakowana jest plastikowy blister i zabezpieczona w środku gąbką. Opakowanie zapewnia duże bezpieczeństwo modelu w czasie transportu.


Front of the blister.
Inside the pack we can find 10 parts.W środku opakowania znajdziemy 10 części.
Figurine is so pretty and different than the others, with whom I had to deal with, that I will not elaborate. Just look at the pictures that I've done for you.


Figurka jest tak śliczna i inna niż wszystkie, z którymi miałem do czynienia, że nie będę się rozpisywał. Zerknijcie tylko na zdjęcia, które dla Was zrobiłem.


Figure taken out of the box without any preparation, connection on Blu Tack.
Figurkę wyjąłem z pudełka bez żadnego przygotowania i połączyłem elementy za pomocą Blu Tack.If you are interested in having the figures in your own collection, you can purchase it directly in KABUKI MODELS online store. Look around you, because you can find there are a lot of very interesting models.


Jeśli jesteście zainteresowani posiadaniem tej figurki we własnej kolekcji, możecie zakupić ją bezpośrednio w sklepie internetowym firmy KABUKI MODELS. Rozejrzyjcie się, bowiem można tam znaleźć jeszcze sporo bardzo ciekawych modeli.Have fun painting,
ARBAL


P.S.
If you like my articles, please follow my profile on Facebook and this blog and leave a comment.
It may also be interested in one of my previous articles - Paint Hanger - HobbyZone (ENGLISH VERSION)