INBOX034 - Shinomi (PU5401 Kabuki Models) | Coloured Dust

Thursday, April 17, 2014

INBOX034 - Shinomi (PU5401 Kabuki Models)

Another figure from Kabuki Models.
Kolejna, figurka od Kabuki Models.
It's another figure KABUKI MODELS, which reviews on the blog. This model also belongs to the series of Big Sisters.
To już kolejna figurka firmy KABUKI MODELS, którą recenzuje na blogu. Ten model również należy do serii Big Sisters.


Height: 54mm
Material: Urethane resin
Character Design: Aurelio Lecis
Sculpture: Juan Navarro Perez
Box Art: Jennifer HaleyFigure is packed in plastic blister and secured in of the sponge. Packaging provides high safety during modeltransport.

Figurka zapakowana jest plastikowy blister i zabezpieczona w środku gąbką. Opakowanie zapewnia duże bezpieczeństwo modelu w czasie transportu.


Inside the pack we can find 8 parts and scenic base element
W środku opakowania znajdziemy 8 części i element do podstawki scenicznej.The model was cast ins very good quality resin. The surfaces are smooth. The details are very clearly visible. Small errors are easy to remove. Unfortunately, a copy of which I have had quite visible mould lines on the right side. However correct this, it not took me a long time. The resin is quite soft which makes it easy to prepare figures for painting.

Żywica z jakiej odlano model jest bardzo dobrej jakości. Powierzchnie są gładkie. Szczegóły są bardzo dobrze widoczne. Drobne niedoróbki są proste do usunięcia. Niestety egzemplarz który posiadam miał dość mocno widoczna linie podziału z prawej strony. Skorygowanie tego nie zajęło mi jednak dużo czasu. Żywica jest dość miękka co ułatwia przygotowanie figurki do malowania.See how small and delicate details have this figure.
Zobaczcie jak małe i delikatne detale zawiera ta figurka.


Some small elements required pining. These elements are very delicate. It requires little practice.
Kilka drobnych elementów wymaga spinowania. Elementy te sa bardzo delikatne. Wymaga to więc niewielkiej wprawy.


Mini ready to paint...
Figurka gotowa do malowania...


A couple of close shots.
Kilka bliskich ujęć.If you are interested in having the figures in your own collection, you can purchase it directly in KABUKI MODELS online store. Look around you, because you can find there are a lot of very interesting models.

Jeśli jesteście zainteresowani posiadaniem tej figurki we własnej kolekcji, możecie zakupić ją bezpośrednio w sklepie internetowym firmy KABUKI MODELS. Rozejrzyjcie się, bowiem można tam znaleźć jeszcze sporo bardzo ciekawych modeli.

Have fun painting,
ARBAL