INBOX037 - U.S. Marine Sniper "NAM" (Division Miniature) | Coloured Dust

Monday, July 21, 2014

INBOX037 - U.S. Marine Sniper "NAM" (Division Miniature)

U.S. Marine Sniper "NAM"

Scale: 1:35
Material: Resin
Division Miniature
Recently I came up with the idea to perform a mini diorama with the sniper in the lead role. When searching the internet for interesting figures, I came across a Korean company Division Miniature, mainly perform military figures. Unfortunately, with the availability in Europe of this model is quite hard so I decided to place an order directly from Korea via eBay. Shipping cost is not much higher than the local shops shipping, I recommend this form of shopping for rare models.

Ostatnio przyszedł mi do głowy pomysł na wykonanie mini dioramy ze snajperem w roli głównej. Przeszukując internet w poszukiwaniu ciekawej figurki, natrafiłem na Koreańską firmę Division Miniature, wykonują głównie figurki militarne. Niestety z dostępnością w europie tego modelu jest dosyć ciężko więc postanowiłem złożyć zamówienie bezpośrednio z Korei poprzez eBay. Koszt wysyłki nie dużo wyższy niż z lokalnych sklepów wysyłkowych, polecam taką formę zakupów w przypadku rzadko spotykanych modeli.


U.S. Marine Sniper "NAM" Division Miniatures

Figure is packed in a standard shrink-wrapped box.
Figurka zapakowana jest w standardowe ofoliowane pudełeczko.

U.S. Marine Sniper "NAM" Division Miniatures


As you can see in the picture below, the model has no additional fillings in a box. Figure has come quite a long way for me to hit, does not have any damage despite the lack of security even with a sponge or foil bubble wrap.

Jak widać na poniższym zdjęciu, model nie posiada dodatkowych wypełnień w pudełku. Figurka przebyła dosyć długą drogę aby do mnie trafić, nie posiada żadnych uszkodzeń mimo braku zabezpieczeń chociażby z gąbki czy foli bąbelkowej.

U.S. Marine Sniper "NAM" Division Miniatures

On the components you do not see the mould line, no bubbles or bugs. Any traps are so thin that they easily be removed during the cleaning brush figures before painting.

Na poszczególnych elementach nie widać linii podziału, żadnych bąbli czy niedoróbek. Ewentualne nadlewki są tak cienkie, że spokojnie zostaną usunięte podczas mycia figurki szczoteczką przed malowaniem.

U.S. Marine Sniper "NAM" Division Miniatures

U.S. Marine Sniper "NAM" Division Miniatures

I could not help to quickly see how miniature sniper will look like. I put it on quickly using plasticine :)

Nie mogłem się powstrzymać aby na szybko zobaczyć jak miniatura snajpera będzie wyglądać. Złożyłem ją, na szybko przy użyciu plasteliny :)


Dalton Gunderson (photo from http://bp0.blogger.com/)


Model and company recommendable, figures have very affordable prices. Some products are hardly available in Europe, but we have the internet :)

Model jak i firma godna polecenia, ceny figurek bardzo przystępne. Niektóre produkty ciężko dostępne w europie, ale od czego jest internet :)


Have fun painting,
ARBAL