Russian Sniper | Coloured Dust

Monday, July 14, 2014

Russian Sniper

Bust from Alxandros Models.
200mm
"RUSSIAN SNIPER, (Vasily), Stalingrad 1942"
Still learning to paint a bust, so please be kind in the comments. 80% of this figure has been painted with an airbrush. I used only acrylic paints. Painting of the busts made ​​me really fun.

Ciągle ucze się malować popiersia, więc proszę bądzcie wyrozumiali w komentarzach. 80% tej figurki zostało pomalowane aerografem. Użyłem tylko farb akrylowych. Pomalowanie tego popiersia sprawiło mi niesamowitą frajdę.

Russian Sniper (Alexandro Models)

Russian Sniper (Alexandro Models)

Below are some photos from the close-ups. I'm trying to work on textures of materials. Please Pay attention to the wood, camouflage rifle, earmuffs, belts.

Poniżej kilka zdjęć ze zbliżeniami. Staram się pracować nad teksturami materiałów. Zwróćcie proszę uwagę na drewno, maskowanie karabinu, nauszniki, paski.


To weathering I've used products from AMMO.
Do wykonania weatheringu użyłem produktów marki AMMO.

Russian Sniper (Alexandro Models)


Have fun painting,
ARBAL