From the workshop... #17 | Coloured Dust

Friday, January 9, 2015

From the workshop... #17

Another portion of the workshop thoughts.
Kolejna porcja warsztatowych przemyśleń.

Already nearly finished work on the bust of Life Miniatures. Amazing sculpture and an amazing atmosphere. I will bring a few corrections. I am also looking for a new pedestal for this bust.

Skończyłem juz prawie pracę nad popiersiem Life Miniatures. Niesamowita rzeźba i niesamowity klimat. Naniosę jeszcze kilka poprawek. Czekam również na nowe piedestały pod popiersia.Now I'll be working on a bust of "Berserk" from Nuts Planet. In the coming days publish Inbox.
Teraz będe pracował nad popiersiem "Berserk" od Nuts Planet. W najbliższych dniach opublikuje Inbox.


Well, the most important thing. I decided to take care of my health. I spend more and more time working with the airbrush. So I bought a professional mask 3M Model 7500.

No i najważniejsza rzecz. Postanowiłem dbać o zdrowie. Coraz więcej czasu spędzam pracując z aerografem. Zakupiłem więc profesjonalną maskę firmy 3M model 7500.
Carbon filters should protect my lungs :)
Filtry węglowe powinny chronić moje płuca :)
This is the mask with installed filters.
Tak wygląda maska z zamontowanymi filtrami.


I have to admit that it is very comfortable and lightweight. Glasses is not a problem. Glasses don't evaporate. Think also about your health, this is not worth saving money...

Muszę przyznać, że jest niesamowicie wygodna i lekka. Nie przeszkadza w przypadku używania okularów korekcyjnych. Okulary nie parują. Pomyślcie również o swoim zdrowiu, na tym nie warto oszczędzać...


Music that today caught my ear ...
Muzyka, która dzisiaj wpadła mi w ucho...Have fun painting,
ARBAL